do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2016 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2016 roku

Aktualności 1 Sierpnia 2016

W I półroczu 2016 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 38.161 pojazdów i był o 11,4% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2015 (34.246 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2016 roku wyniosły 135.383 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 15,7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 (117.020 tys. PLN). Różnica w dynamice wzrostów ruchu i przychodów wynika ze zmian stawek opłat wprowadzonych od 1 marca 2015 roku.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 28.540 pojazdów w I półroczu 2015 roku do 31.774 pojazdów w I półroczu 2016 roku (wzrost o 11,3%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2015 roku wyniosły 92.627 tys. PLN, czyli wzrosły o 15,9% w stosunku do I półrocza 2015 roku (79.927 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 11,9%, tj. z 5.706 pojazdów w I półroczu 2015 roku do 6.387 pojazdów w I półroczu 2016 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2016 roku wyniosły 42.756 tys. PLN, czyli wzrosły o 15,3% w stosunku do I półrocza 2015 roku (37.093 tys. PLN).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry