do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2015 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2015 roku

Aktualności 31 Lipca 2015

W I półroczu 2015 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 34.246 pojazdów i był o 6,5% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2014 (32.149 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2015 roku wyniosły 117.020 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 14,1% w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 (102.565 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 26.862 pojazdów w I półroczu 2014 roku do 28.540 pojazdów w I półroczu 2015 roku (wzrost o 6,2%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2015 roku wyniosły 79.927 tys. PLN, czyli wzrosły o 13,9% w stosunku do I półrocza 2014 roku (70.164 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie ze zmiany stawki opłat od dnia 1 marca 2015 roku (z 9 PLN na 10 PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 7,9%, tj. z 5.287 pojazdów w I półroczu 2014 roku do 5.706 pojazdów w I półroczu 2015 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2015 roku wyniosły 37.093 tys. PLN, czyli wzrosły o 14,5% w stosunku do I półrocza 2014 roku (32.401 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2015 roku (z 15 PLN na 16,5 PLN i z 24,5 PLN na 26,5 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry