do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021 roku

Aktualności 7 Marca 2022

W 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 42.857 pojazdów i był o 17,5% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2020 (36.467 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2021 roku wyniosły 355.715 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24,5% w stosunku do 2020 roku (285.619 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 29.806 pojazdów w 2020 roku do 35.225 pojazdów w 2021 roku (wzrost o 18,2%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2021 roku wyniosły 224.721 tys. PLN, czyli wzrosły o 31,3% w stosunku do 2020 roku (171.090 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika ze zmiany stawki opłat od dnia 1 października 2020 r. (z 10 PLN na 12 PLN w przypadku stawki regularnej oraz z 7 PLN na 8 PLN w przypadku stawki preferencyjnej dla płatności automatycznych) oraz z dalszej zmiany wysokości stawki preferencyjnej dla płatności automatycznych od 1 października 2021 r. (z 8 PLN na 9 PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 14,6%, tj. z 6.662 pojazdów w 2020 roku do 7.631 pojazdów w 2021 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2021 roku wyniosły 130.994 tys. PLN, czyli wzrosły o 14,4% w stosunku do 2020 roku (114.529 tys. PLN). W przypadku samochodów ciężarowych 1 października 2021 r. nastąpiła zmiana stawki dla pojazdów kategorii 2 i 3 (z 20 PLN na 22 PLN) oraz zostały zniesione stawki preferencyjne dla płatności automatycznych.

Należy zauważyć, iż na dynamikę wzrostów przychodów z poboru opłat miał też wpływ konsekwentnie zwiększający się udział transakcji automatycznych dla których są lub były stosowane stawki preferencyjne.

Na działalność Grupy miały również wpływ ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczby zachorowań na COVID-19. Warto zwrócić uwagę, że w drugim kwartale 2020 roku ograniczenia te były bardziej zaostrzone niż w 2021 roku, a w drugiej połowie 2021 roku odnotowano poziom ruchu zbliżony do tego sprzed pandemii tj. do tego w porównywalnym okresie 2019 roku.

udostępnij
do góry