do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28

Raport nr 92/2020

Aktualności 15 Grudnia 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (spółki zależnej Emitenta) podjęli uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2020 o następującej treści:

 Uchwała nr 02/12/2020

Zarządu
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2020

1. Na podstawie § 12 ust. 3 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. postanawia o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, według następujących warunków i zasad:

a) wypłata zaliczki nastąpi w terminie od dnia 28.01.2021 r. do dnia 5.02.2021 r.;

b) łączna kwota zaliczki będzie wynosić 22.319.444,69 zł;

c) ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki.

2. Wypłata zaliczki nastąpi po uprzedniej zgodzie na jej dokonanie udzielonej przez
Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Uchwała Nr 04/12/2020

Rady Nadzorczej
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2020

1. Na podstawie § 19 ust. 1 i § 30 ust. 5 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. nr 02/12/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2020, w kwocie łącznej 22.319.444,69 zł w terminie od dnia 28.01.2021 r. do dnia 5.02.2021 r.

2. Zgodnie z Art. 349 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 92/2020.pdf 15.12.2020 127.95KB Plik: Raport nr 92/2020.pdf

udostępnij
do góry