do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.03 zł 8.21% 0.23zł 2024-04-24

Raport nr 88/2020

Aktualności 27 Listopada 2020

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 r., nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020 r., nr 13/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr 33/2020 z 25 maja 2020 r., nr 43/2020 z 23 czerwca 2020 r.,  nr 48/2020 z 29 czerwca 2020 r., nr 62/2020 z 2 września 2020 r. oraz nr 67/2020 z 30 września 2020 r., Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) w dniu 27 listopada 2020 r. otrzymała z Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu kwotę 16.872.076,00 PLN (słownie: szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu podatku CIT za 2019 rok, o który SAM wnioskowała w dniu 30 września 2020 r. na podstawie art. 76 § 1 w zw. z art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 88/2020.pdf 27.11.2020 125.82KB Plik: Raport nr 88/2020.pdf

udostępnij
do góry