do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -1.05% -0.03zł 2024-04-23

Raport nr 79/2020

Aktualności 11 Listopada 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej poniższą informację, uzyskaną od członka Rady Nadzorczej Spółki zatrudnionego w Atlantia S.p.A.:

“Rozpoczęcie oceny możliwych opcji strategicznych dotyczących jednostki zależnej „Stalexport Autostrady S.A.”

Po otrzymaniu kilku deklaracji zainteresowania od potencjalnych inwestorów międzynarodowych, niewywołanych zaproszeniem do ich złożenia, Atlantia S.p.A. rozpoczęła ocenę możliwych opcji strategicznych dotyczących jej polskiej spółki zależnej Stalexport Autostrady S.A., które zawierają opcję rozpoczęcia procesu sprzedaży, w całości lub części, udziałów Atlantia w Stalexport Autostrady S.A.

Przyjęcie jakiejkolwiek inicjatywy w odniesieniu do ww. kwestii będzie zależne od podjęcia uchwały przez Radę Dyrektorów Atlantia S.p.A.”

Zarząd Spółki ma zamiar wystąpić do Atlantia S.p.A. celem formalnego potwierdzenia ww. informacji przez osoby upoważnione do reprezentacji Atlantia S.p.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 79/2020.pdf 11.11.2020 151.8KB Plik: Raport nr 79/2020.pdf

udostępnij
do góry