do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 72/2021

Aktualności 20 Grudnia 2021

W nawiązaniu do raportu nr 18/2020 z 23 marca 2020 r. oraz nr 2/2021 z 11 stycznia 2021 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Emitent”), informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na dynamikę ruchu na autostradzie A-4 Katowice-Kraków w 2021 roku w układzie tygodniowym w porównaniu do analogicznych okresów roku 2020 oraz roku 2019.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż z uwagi na zaobserwowany w ostatnim czasie brak istotnego wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na cotygodniową dynamikę ruchu na ww. odcinku autostrady A4, a tym samym brak istotnego wpływu na wyniki operacyjne oraz finansowe, jak również na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., ustały przesłanki do publikowania cotygodniowych raportów na ten temat. Ostatni tygodniowy raport na temat dynamiki ruchu zostanie opublikowany przez Emitenta 3 stycznia 2022 r.

W przypadku pojawienia się istotnych zmian w natężeniu ruchu lub innych nowych okoliczności mających wpływ na działalność operacyjną i finansową Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., Emitent będzie o nich informował w raportach bieżących niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Dynamika ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021 roku

Zmiana w stosunku do analogicznego okresu 2020 i 2019 roku [%]

 

Samochody
 osobowe

Samochody
 ciężarowe

Razem

 

 

2020

2019

2020

2019

2020

2019

 

 

tydzień 1

 

-26,8%

-24,2%

+62,7%

+23,7%

-19,2%

-18,8%

tydzień 2

 

-25,4%

-21,9%

+25,3%

+4,8%

-17,9%

-17,1%

tydzień 3

 

-30,7%

-25,2%

+0,9%

+2,0%

-25,5%

-20,4%

tydzień 4

 

-31,0%

-23,8%

+2,2%

+3,8%

-25,6%

-19,0%

tydzień 5

 

-24,6%

-20,8%

+1,7%

+3,8%

-20,1%

-16,6%

tydzień 6

 

-25,1%

-26,7%

+2,0%

+0,4%

-20,5%

-22,2%

tydzień 7

 

-17,0%

-19,2%

+0,6%

-0,3%

-14,1%

-16,2%

tydzień 8

 

-14,9%

-15,3%

+5,0%

+3,8%

-11,7%

-12,1%

tydzień 9

 

-19,2%

-19,0%

+2,8%

+1,8%

-15,4%

-15,4%

tydzień 10

 

-15,5%

-19,9%

+5,0%

+4,9%

-11,9%

-15,7%

tydzień 11

 

-3,5%

-22,0%

+5,7%

+5,0%

-1,6%

-17,2%

tydzień 12

 

+94,6%

-25,9%

+24,5%

+5,5%

+71,7%

-20,3%

tydzień 13

 

+107,4%

-29,8%

+13,3%

-13,1%

+75,9%

-26,8%

tydzień 14

 

+155,9%

-20,1%

+15,0%

-15,2%

+107,4%

-19,2%

tydzień 15

 

+156,4%

-28,5%

+69,2%

-1,3%

+129,1%

-23,6%

tydzień 16

 

+154,5%

-24,3%

+81,6%

+16,4%

+133,6%

-17,9%

tydzień 17

 

+115,2%

-25,6%

+35,1%

+12,2%

+92,7%

-20,3%

tydzień 18

 

+90,1%

-16,7%

+38,0%

+38,6%

+78,3%

-10,5%

tydzień 19

 

+75,9%

-7,7%

+35,0%

+0,4%

+66,3%

-6,2%

tydzień 20

 

+61,7%

-8,4%

+30,3%

+0,3%

+54,5%

-6,8%

tydzień 21

 

+50,5%

+0,0%

+34,1%

+5,5%

+47,1%

+1,0%

tydzień 22

 

+63,7%

+3,8%

+7,3%

-11,0%

+52,1%

+1,4%

tydzień 23

 

+37,5%

-4,2%

+26,1%

+6,4%

+35,3%

-2,5%

tydzień 24

 

+26,2%

-2,1%

+53,1%

+4,1%

+30,2%

-1,1%

tydzień 25

 

+31,6%

-3,0%

+21,5%

+25,8%

+29,8%

+0,9%

tydzień 26

 

+29,0%

+0,9%

+20,7%

+3,2%

+27,6%

+1,3%

tydzień 27

 

+19,5%

+2,7%

+14,9%

+5,1%

+18,8%

+3,0%

tydzień 28

 

+19,6%

+4,7%

+15,8%

+6,6%

+19,0%

+4,9%

tydzień 29

 

+15,7%

+3,3%

+11,3%

+3,9%

+15,0%

+3,4%

tydzień 30

 

+16,7%

+5,2%

+13,7%

+7,0%

+16,3%

+5,4%

tydzień 31

 

+12,2%

+3,1%

+8,0%

+4,2%

+11,7%

+3,3%

tydzień 32

 

+18,5%

+6,2%

+12,7%

+6,5%

+17,7%

+6,2%

tydzień 33

 

+12,3%

-0,7%

+15,5%

+27,6%

+12,7%

+2,4%

tydzień 34

 

+9,1%

-0,7%

+16,5%

+7,4%

+10,1%

+0,5%

tydzień 35

 

+2,8%

-4,9%

+13,8%

+7,6%

+4,4%

-3,1%

tydzień 36

 

+18,8%

+11,4%

+10,8%

+6,2%

+17,4%

+10,5%

tydzień 37

 

+7,4%

+2,5%

+11,7%

+6,7%

+8,1%

+3,2%

tydzień 38

 

+5,7%

+1,7%

+12,2%

+6,5%

+6,8%

+2,5%

tydzień 39

 

+12,6%

+3,2%

+7,7%

+4,3%

+11,7%

+3,4%

tydzień 40

 

+9,0%

+0,8%

+6,5%

+4,5%

+8,6%

+1,4%

tydzień 41

 

+17,9%

-0,3%

+6,0%

+3,9%

+15,7%

+0,4%

tydzień 42

 

+32,3%

-3,1%

+9,5%

+6,1%

+27,5%

-1,6%

tydzień 43

 

+44,1%

-2,0%

+8,7%

+3,8%

+36,3%

-1,0%

tydzień 44

 

+44,8%

-8,1%

+1,4%

+15,0%

+34,6%

-4,7%

tydzień 45

 

+51,4%

-2,3%

-2,3%

-5,0%

+38,7%

-2,8%

tydzień 46

 

+41,6%

-6,9%

+30,9%

+22,6%

+39,2%

-2,1%

tydzień 47

 

+32,0%

-8,9%

+14,9%

+11,1%

+27,9%

-5,2%

tydzień 48*

 

+26,2%

-8,4%

+11,9%

+9,9%

+22,8%

-5,0%

tydzień 49*

 

+18,1%

-9,7%

+13,4%

+13,0%

+17,0%

-5,6%

tydzień 50*

 

+29,4%

+1,1%

+12,4%

+12,7%

+25,6%

+3,2%

Narastająco (01.01.2021 - 19.12.2021)*

 

+17,3%

-8,4%

+13,7%

+4,6%

+16,6%

-6,4%

*dane wstępne

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 72/2021 20.12.2021 192.24KB Plik: Raport nr 72/2021

udostępnij
do góry