do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.03 zł 8.21% 0.23zł 2024-04-24

Raport nr 45/2021

Aktualności 27 Lipca 2021

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 r., nr 11/2020 z 11 marca 2020 r., nr 13/2020 z 19 marca 2020 r., nr 33/2020 z 25 maja 2020 r., nr 43/2020 z 23 czerwca 2020 r., nr 84/2020 z 19 listopada 2020 r. oraz nr 4/2021 z 21 stycznia 2021 r., Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r. został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) o oddaleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”). Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Skarga kasacyjna Dyrektora KIS dotyczyła wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 20 października 2020 r. w sprawie skargi SAM z 23 czerwca 2020 r. na postanowienie Dyrektora KIS z dnia 15 maja 2020 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej w podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 45/2021.pdf 27.07.2021 125.89KB Plik: Raport nr 45/2021.pdf

udostępnij
do góry