do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0% 0zł 2024-05-27

Raport nr 4/2023

Aktualności 2 Lutego 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z §5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) - przekazuje szczegółowe informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowisk przez Pana Andrzeja Kaczmarka powołanego z dniem 1 marca 2023 roku na Prezesa Zarządu Spółki i Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta).

Andrzej Kaczmarek

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Posiada dwa dyplomy: Magistra Inżyniera Elektronika na Wydziale Elektroniki (1985) oraz Magistra Inżyniera Mechanika na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1982). Wykształcenie akademickie jest uzupełnione licznymi szkoleniami i kompetencjami, m.in. Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Certyfikat Agile PM Agile Project Management Foundation oraz Certyfikat  MoP Foundation Certificate in Portfolio Management.

Jest menadżerem z doświadczeniem na najwyższych stanowiskach w biznesie prywatnym, spółkach Skarbu Państwa, dyplomacji ekonomicznej oraz administracji państwowej, ekspertem z zakresu energetyki, budownictwa, budowy i utrzymania infrastruktury oraz współpracy gospodarczej z zagranicą, doradcą biznesowym i negocjatorem.

Przebieg kariery zawodowej:

 • grudzień 2022 r. - teraz - Knauf Jaworzno III Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • maj 2022 r. - luty 2023 r. - TAURON Inwestycje Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • marzec 2020 r. - październik 2021 r. - PILE Elbud S.A., Prezes Zarządu  
 • kwiecień 2019 r. - listopad 2019 r.- MOSTOSTAL Warszawa S.A., Doradca Zarządu
 • maj 2017 r. - październik 2018 r. - PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna, Dyrektor Generalny
 • czerwiec 2016 r. - kwiecień 2017 r. - PSE Inwestycje S.A., Prezes Zarządu  
 • sierpień 2016 r. - październik 2018 r.- Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A., Prokurent
 • marzec 2019 r. - kwiecień 2021 r. - PGNIG GAZOPROJEKT S.A., Członek Rady Nadzorczej 
 • styczeń 2015 r. - maj 2016 r. - BUDIMEX S.A., Dyrektor ds. Rozwoju
 • marzec 2009 r. - maj 2014 r. - Powiśle Park Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Prezes Zarządu
 • 06 - 2014.12 - KPMG Advisory, Dyrektor w Departamencie Doradztwa, Head of KPMG China Practice in Poland
 • styczeń 2006 r. - marzec 2010 r. - Bank Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady Nadzorczej
  (V i VI kadencja), Członek Komitetu Audytu
 • marzec 2007 r. - maj 2008 r. - Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Członek Rady Nadzorczej
 • listopad 2005 r. - wrzesień 2007 r. - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • listopad 2005 r. - luty 2007 r. - Ministerstwo Gospodarki, Podsekretarz Stanu. Wiceminister odpowiedzialny za:  strategia i rozwój gospodarki, regulacje gospodarcze, innowacyjność, przedsiębiorczość, instrumenty wsparcia przedsiębiorstw, fundusze europejskie, dwustronne stosunki gospodarcze 
 • marzec 2004 r. - październik 2005 r. - Fundacja Centrum Innowacji FIRE (grupa ARP S.A.), Prezes Zarządu
 • luty 1997 r. - luty 2004 r. - Ministerstwo Gospodarki, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady R.P. w Kanadzie, I Radca (Ekonomiczno-Handlowy), Szef WEH Kanada 
 • październik 1994 r. - luty 1997 r. - Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych PAIZ S.A., Wiceprezes
 • marzec 1993 r. - grudzień 1994 r. - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki - KIGE (obecnie KIGEiT), Prezes Zarządu, założyciel Izby
 • marzec 1988 r. - marzec 1993 r. - ITI Poland S.A. (wcześniej P.Z. ITI), Dyrektor Generalny - General Manager Electronics,  Dyrektor Techniczny,  Szef Serwisu Technicznego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 4/2023.pdf 02.02.2023 163.84KB Plik: Raport nr 4/2023.pdf

udostępnij
do góry