do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.98 zł -1.65% -0.05zł 2024-04-25

Raport nr 4/2021

Aktualności 21 Stycznia 2021

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 r., nr 11/2020 z 11 marca 2020 r., nr 13/2020 z 19 marca 2020 r., nr 33/2020 z 25 maja 2020 r., nr 43/2020 z 23 czerwca 2020 r. oraz nr 84/2020 z 19 listopada 2020 r., Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) o złożeniu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 20 października 2020 r. w sprawie skargi SAM z 23 czerwca 2020 r. na postanowienie Dyrektora KIS z dnia 15 maja 2020 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej w podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 4/2021.pdf 21.01.2021 123.8KB Plik: Raport nr 4/2021.pdf

udostępnij
do góry