do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20

Raport nr 36/2022

Aktualności 28 Listopada 2022

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) - informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Emil Wąsacz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 28 lutego 2023 roku.

Ponadto na podstawie § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Emil Wąsacz złożył także rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) ze skutkiem na dzień 28 lutego 2023 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 36/2022.pdf 28.11.2022 121.01KB Plik: Raport nr 36/2022.pdf

udostępnij
do góry