do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12

Raport nr 33/2020

Aktualności 25 Maja 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 roku, raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 19 marca 2020 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) o otrzymaniu w dniu 25 maja 2020 roku przez pełnomocnika SAM postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) z dnia 15 maja 2020 roku („Postanowienie”), w sprawie zażalenia na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 marca 2020 roku („Postanowienie z 6 marca 2020 r.”) dotyczące wniosku SAM z 23 grudnia 2019 roku o wydanie interpretacji indywidualnej, której zasadniczym elementem miało być rozstrzygnięcie, czy płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, stanowiące udział Skarbu Państwa w zyskach z przedsięwzięcia na koncesyjnym odcinku autostrady A4, mogą być zaliczane przez SAM do kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

W wydanym Postanowieniu Dyrektor KIS utrzymał w mocy Postanowienie z 6 marca 2020 r., tj. o odmowie wydania interpretacji w sprawie płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, o której mowa powyżej.

Zarząd SAM analizuje otrzymane Postanowienie i dalsze działania, w tym prawne, z nim związane.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 33/2020 25.05.2020 127.24KB Plik: Raport nr 33/2020

udostępnij
do góry