do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29

Raport nr 33/2019

Aktualności 31 Października 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu informacji, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 31 października 2019 roku wydał komunikat o rejestracji papierów wartościowych, tj. o rejestracji z dniem 5 listopada 2019 roku 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oznaczonych kodem ISIN PLSTLEX00019.

Treść komunikatu KDPW stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

17 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 33/2019.pdf 31.10.2019 121.98KB Plik: Raport nr 33/2019.pdf
pdf Komunikatu KDPW o rejestracji akcji serii „G”.pdf 31.10.2019 115.03KB Plik: Komunikatu KDPW o rejestracji akcji serii „G”.pdf

udostępnij
do góry