do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 31/2023

Aktualności 27 Grudnia 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 27 grudnia 2023 roku spółka zależna Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: SAM S.A.), podjęła decyzję o zniesieniu z dniem 16 stycznia 2024 roku preferencyjnej stawki opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków (dalej: Autostrada) pojazdami kategorii 1 (innymi niż motocykle), promującej od 1 stycznia 2020 r. wykorzystanie płatności automatycznych (A4Go, Telepass i videotolling). Obecnie ww. preferencyjna stawka opłaty wynosi 13 PLN.

Od 16 stycznia 2024 roku stawka opłaty za przejazd Autostradą dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle), pobieranej na każdym placu poboru opłat (tj. w Mysłowicach i w Balicach) wyniesie 15 PLN niezależnie od sposobu jej uiszczania.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 31_2023_zniesienie stawki preferncyjnej (FINAL).pdf 27.12.2023 123.79KB Plik: Raport nr 31_2023_zniesienie stawki preferncyjnej (FINAL).pdf

udostępnij
do góry