do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-19

Raport nr 27/2020

Aktualności 4 Maja 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 80. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2020 roku, wyznaczonego pierwotnie - zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2020 - na dzień 8 maja 2020 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2020 roku zostanie przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 22 maja 2020 roku.

Pozostałe terminy publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 27/2020.pdf 04.05.2020 111.75KB Plik: Raport nr 27/2020.pdf

udostępnij
do góry