do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 23/2023

Aktualności 5 Lipca 2023

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) niniejszym informuje, iż powziął informację o rejestracji w dniu 4 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta dokonanych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2023 roku.

Zarejestrowane zmiany w Statucie zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający zmiany, o których mowa w Załączniku nr 1, ustalony uchwałą nr 03/05/2023 Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. z dnia 11 maja 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Zarejestrowane zmiany w Statucie Stalexport Autostrady S.A.

Załącznik nr 2: Jednolity tekst Statutu Stalexport Autostrady S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 1.Raport bieżący nr 23_2023 - Zarejestrowanie zmian w statucie.pdf 05.07.2023 41.44KB Plik: 1.Raport bieżący nr 23_2023 - Zarejestrowanie zmian w statucie.pdf
pdf 2.Raport bieżacy nr 23_2023 - ZAŁĄCZNIK 1.pdf 05.07.2023 164.53KB Plik: 2.Raport bieżacy nr 23_2023 - ZAŁĄCZNIK 1.pdf
pdf 3.Raport bieżacy nr 23_2023 - ZAŁĄCZNIK 2 (PL).pdf 05.07.2023 5.61MB Plik: 3.Raport bieżacy nr 23_2023 - ZAŁĄCZNIK 2 (PL).pdf

udostępnij
do góry