do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20

Raport nr 21/2022

Aktualności 15 Kwietnia 2022

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z 4 kwietnia 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku (tj. Stefano Bonomolo, Nicola Bruno, Tomasz Dobrowolski, Andrzej Kaczmarek, Enrica Marra, Roberto Mengucci oraz  Marco Stocchi Grava):

  • nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna;
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej;
  • nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 21/2022.pdf 15.04.2022 123.52KB Plik: Raport nr 21/2022.pdf

udostępnij
do góry