do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 11/2020

Aktualności 11 Marca 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”, „Wnioskodawca”) - otrzymała postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) z dnia 6 marca 2020 roku („Postanowienie”), dotyczące wniosku SAM z 23 grudnia 2019 roku o wydanie interpretacji indywidualnej, której zasadniczym elementem miało być rozstrzygnięcie, czy płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, stanowiące udział Skarbu Państwa w zyskach z przedsięwzięcia na koncesyjnym odcinku autostrady A4, mogą być zaliczane przez SAM do kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

W wydanym Postanowieniu Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji wskazując, że jego zdaniem poprzez wydanie interpretacji w zakresie żądanym przez Wnioskodawcę zinterpretowane zostałyby nie przepisy prawa podatkowego, ale stan faktyczny, co w jego ocenie wykracza poza zakres przedmiotowy instytucji interpretacji indywidualnej.

Zarząd SAM analizuje otrzymane Postanowienie i dalsze działania, w tym prawne, z nim związane.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 11/2020.pdf 11.03.2020 123.83KB Plik: Raport nr 11/2020.pdf

udostępnij
do góry