do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2017 r.

Informacje prasowe 10 Maja 2017

Dobre wyniki pierwszego kwartału 2017 rokuw Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

W pierwszym kwartale tego roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła dobre wyniki.
W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wzrosło natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, a wraz z nim również przychody ze sprzedaży. Zysk netto ukształtował się na nieco niższym poziomie niż przed rokiem.
W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady uzyskała przychody ze sprzedaży wynoszące 70,4 mln zł. Zdecydował o tym przede wszystkim wzrost przychodów osiągniętych z prowadzonej działalności autostradowej, związanej z zarządzaniem i eksploatacją autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem.
Średnie dobowe natężenie ruchu było o 8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniosło blisko 39 tys. pojazdów. Wzrost ten dotyczył zarówno samochodów osobowych (o 7,4 proc.), jak i ciężarowych (o 10,9 proc.).
Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I kwartału 2017 roku wzrósł do poziomu 10,5 mln zł tj. o 286,3% w porównaniu do I kwartału 2016 roku (2,7 mln zł). Decydujący wpływ na taką sytuację miał wzrost kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni o kwotę 6,9 mln zł.
Uwzględniając wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2017 roku w wysokości 59,8 mln zł osiągnął poziom nieznacznie niższy (spadek o 4%) niż w I kwartale roku poprzedniego (62,3 mln zł.)
Pierwszy kwartał 2017 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zakończyła z zyskiem netto w wysokości ok. 39 mln zł, tj. o ok. 5,7% niższym niż w I kwartale roku ubiegłego.

udostępnij
do góry