do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18

Informacje o spółce

Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje o spółce

Informacje o Stalexport Autostrady S.A.

Stalexport Autostrady (dawniej STALEXPORT S.A.) rozpoczął działalność 1 stycznia 1963 roku jako Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Stalexport”, specjalizując się w eksporcie i imporcie wyrobów hutniczych oraz imporcie surowców dla polskiego hutnictwa. W 1993 roku nastąpiło jego przekształcenie w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i prywatyzacja, a od dnia 26 października 1994 roku akcje Spółki notowane są na GPW.

W 1997 roku Stalexport Autostrady wygrał proces przetargowy i otrzymał na okres 30 lat koncesję na budowę poprzez przystosowanie i eksploatację odcinka autostrady płatnej A4 na trasie Katowice-Kraków, którego długość wynosi 61 km (koncesja została przeniesiona w 2004 roku do specjalnie w tym celu utworzonego podmiotu - Stalexport Autostrada Małopolska S.A.). Od tego momentu działalność Spółki koncentrowała się na dwóch głównych obszarach działalności, tj. usługach autostradowych i działalności handlowej obejmującej eksport, import, obrót krajowy wyrobami stalowymi, surowcami hutniczymi oraz przetwórstwu wyrobów stalowych.

Od połowy 2006 roku Spółka wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Atlantia. Grupa ta działa w 16 krajach.  Jest liderem w zakresie systemów elektronicznego poboru opłat na autostradach, zarządza siecią ok. 14.000 km autostrad płatnych m.in. we Włoszech oraz Brazylii, Chile, Indiach i w Polsce, a ponadto zarządza lotniskami Fiumicino oraz Ciampino we Włoszech i trzema lotniskami we Francji: w Nicei, Cannes-Mandelieu i Saint Tropez, obsługującymi ponad 60 milionów pasażerów rocznie.

W 2018 roku Atlantia wspólnie z hiszpańską grupą budowlaną ACS oraz jej niemiecką filią Hochtief przejęła kontrolę nad hiszpańską grupą Abertis, która zarządza płatnymi autostradami m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Chile, Brazylii i Argentynie oraz prowadzi w wielu krajach działalność związaną z elektronicznym poborem opłat. Więcej informacji o grupie kapitałowej Atlantia znajduje się na stronie internetowej www.atlantia.it

Od października 2007 roku Spółka koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z budową i eksploatacją autostrad płatnych oraz na wynajmie powierzchni biurowych w biurowcu przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach, którego Spółka jest współwłaścicielem.

do góry