do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.92 zł -2% -0.08zł 2019-03-22

Informacje o spółce

Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje o spółce

Informacje o Stalexport Autostrady S.A.

Stalexport Autostrady (dawniej STALEXPORT S.A.) rozpoczął działalność 1 stycznia 1963 roku jako Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Stalexport”, specjalizując się w eksporcie i imporcie wyrobów hutniczych oraz imporcie surowców dla polskiego hutnictwa. W 1993 roku nastąpiło jego przekształcenie w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i prywatyzacja, a od dnia 26 października 1994 roku akcje Spółki notowane są na GPW.

W 1997 roku Stalexport Autostrady wygrał proces przetargowy i otrzymał na okres 30 lat koncesję na budowę poprzez przystosowanie i eksploatację odcinka autostrady płatnej A4 na trasie Katowice-Kraków, którego długość wynosi 61 km (koncesja została przeniesiona w 2004 roku do specjalnie w tym celu utworzonego podmiotu - Stalexport Autostrada Małopolska S.A.). Od tego momentu działalność Spółki koncentrowała się na dwóch głównych obszarach działalności, tj. usługach autostradowych i działalności handlowej obejmującej eksport, import, obrót krajowy wyrobami stalowymi, surowcami hutniczymi oraz przetwórstwu wyrobów stalowych. Od połowy 2006 roku Spółka wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Atlantia. Grupa ta zarządza obecnie siecią 5.138 km autostrad płatnych we Włoszech, Brazylii, Chile, Indiach i w Polsce oraz jest liderem w zakresie systemów automatycznego poboru opłat na autostradach.

Od października 2007 roku Spółka koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z budową i eksploatacją autostrad płatnych oraz na wynajmie powierzchni biurowych w biurowcu przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach, którego Spółka jest współwłaścicielem.

do góry