do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. - podsumowanie roku 2016

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. - podsumowanie roku 2016

Informacje prasowe 3 Marca 2017

Wzrosty kluczowych wskaźników finansowych, wprowadzenie elektronicznego poboru opłat A4Go i wypłaty dywidend - to najważniejsze wydarzenia 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady.

Grupa utrzymała trend wzrostowy zarówno w zakresie przychodów, jak i wypracowanego zysku netto. W związku z dalszym prognozowanym wzrostem ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, koncesjonariusz uruchomił elektroniczny pobór opłat A4Go. Po raz pierwszy w historii działalności spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. wypłacona została dywidenda na rzecz jej jedynego akcjonariusza - spółki Stalexport Autoroute S.à r.l., która z kolei wypłaciła dywidendę zaliczkową za 2016 rok swojemu jedynemu właścicielowi - Stalexport Autostrady S.A.

W minionym roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące 292,9 mln zł (o ok. 11,6 proc. wyższe niż w roku 2015) oraz zysk netto w wysokości 165,3 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 38 proc. w stosunku do roku 2015. EBITDA wyniosła ok. 245,4 mln zł.

Znaczna poprawa przychodów Grupy Kapitałowej, w porównaniu z 2015 rokiem, jest efektem m.in. wzrostu poziomu ruchu o ponad 10 proc., czyli do ponad 40 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (10,2 proc.), jak i ciężarowych (10,5 proc.).

W 2016 roku Grupa odnotowała niższe o 24,7 mln zł koszty własne sprzedaży, w wyniku zmiany szacunków rezerw na wymianę nawierzchni jezdni autostrady. O ponad 92 mln zł zmniejszył się również poziom zobowiązań długo- i krótkoterminowych Grupy Kapitałowej, w efekcie czego o 5,7 proc. zmniejszyły się koszty finansowe.

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W ubiegłym roku przychody z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wyniosły 288,4 mln zł.

Dla koncesjonariusza autostrady A4 rok 2016 był czasem intensywnych prac związanych z uruchomieniem nowych sposobów wnoszenia opłat za przejazd - kart zbliżeniowych karta4 oraz elektronicznego poboru opłat A4Go. Do końca 2016 roku wydano użytkownikom autostrady blisko 7 000 urządzeń pokładowych do elektronicznego poboru opłat. W 2016 roku prowadzono również inne ważne inwestycje, takie jak: rozbudowa dwóch węzłów autostradowych - Mysłowice (oddany do użytku w listopadzie ubiegłego roku) i Rudno, modernizacja odwodnienia autostrady oraz wymiana nawierzchni, która będzie kontynuowana w 2017 roku i w latach następnych. Te ostatnie prace prowadzone są w trybie, który pozwala na zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy.

Ważnym wydarzeniem minionego roku była wypłata w maju przez spółkę koncesyjną Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) dywidendy w kwocie 86 mln zł na rzecz jej jedynego akcjonariusza, czyli Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą
w Luksemburgu. W grudniu 2016 roku SAM S.A. wypłaciła Stalexport Autoroute S.à r.l. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 85 mln zł. Powyższe kwoty zostały wypłacone przez spółkę Stalexport Autoroute S.à. r.l. w ramach dywidendy zaliczkowej za 2016 rok jej jedynemu właścicielowi, czyli Stalexport Autostrady S.A. Wypłaty te, stanowiąc znaczne przychody finansowe Stalexport Autostrady S.A., pozwoliły na uzyskanie zysku netto w wysokości 180,7 mln zł.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Rok 2016 był rokiem sporych wyzwań, znaczących przedsięwzięć, ale także dobrych wyników działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

W obszarze działalności autostradowej, z uwagi na znaczny wzrost natężenia ruchu na przestrzeni ostatnich lat,  w 2016 roku uruchomiliśmy elektroniczny pobór opłat A4Go. Projekt ten zrealizowaliśmy w zaledwie 6 miesięcy, co stanowi swoisty rekord, jeśli chodzi o tego rodzaju przedsięwzięcia. Był to już ostatni element dużego kontraktu na wymianę urządzeń poboru opłat. Na koniec 2016 roku wydano użytkownikom autostrady blisko 7 000 urządzeń pokładowych. Liczba transakcji z ich wykorzystaniem systematycznie rośnie i wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się także w roku 2017.

W 2017 roku do użytku oddany zostanie przebudowany węzeł Rudno. Kontynuowane będą modernizacja odwodnienia autostrady oraz wymiana nawierzchni jezdni.
W planach mamy również budowę ekranów akustycznych, modernizację obiektów mostowych, wymianę nawierzchni jezdni na dwóch węzłach autostradowych oraz inwestycję związaną z systemem zarządzania ruchem.

Jesteśmy zainteresowani poszerzaniem działalności autostradowej o nowe przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bierzemy pod uwagę także zaangażowanie kapitałowe w istniejące projekty koncesyjne, o ile pojawi się taka możliwość.

udostępnij
do góry