do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w za 3 kwartały 2013 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w za 3 kwartały 2013 roku

Informacje prasowe 12 Listopada 2013

W 3 kwartałach 2013 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 31.690 pojazdów i był o 9,5% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2012 (28.951 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 3 kwartałach 2013 wyniosły 150.941 tys. PLN netto co stanowiło wzrost o 12,7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 (133.974 tys. PLN netto).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 24.297 pojazdów w 3 kwartałach 2012 roku do 26.717 pojazdów w 3 kwartałach 2013 roku (wzrost o 10,0%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 3 kwartałach 2013 roku wyniosły 105.186 tys. PLN netto czyli wzrosły o 15,7% w stosunku do 3 kwartałów 2012 roku (90.879 tys. PLN netto). Większa dynamika wzrostu przychodów z opłat w stosunku do wzrostu średniego dobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie z dwóch powodów tj.: i) wyższej stawki za przejazd tej kategorii pojazdów (w dwóch pierwszych miesiącach 3 kwartałów 2012 obowiązywała niższa stawka opłat za przejazd) oraz ii) zmiany w metodzie rozpoznania przychodów w okresie (w 3 kwartałach 2012 roku część ruchu częstych użytkowników tj. wykupujących abonamenty, była rozpoznana jako przychód w momencie sprzedaży abonamentów czyli jeszcze w roku 2011, co miało wpływ na wielkość rozpoznanych przychodów w roku 2012, natomiast w 3 kwartałach 2013 roku całość ruchu częstych użytkowników została rozpoznana jako przychód okresu). W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów osobowych to skutek docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady oraz skrócenia czasu podróży po zakończeniu remontów.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł mniej niż w przypadku pojazdów osobowych o ok. 6,9% tj. z 4.654 pojazdów w 3 kwartałach 2012 roku do 4.973 pojazdów w 3 kwartałach 2013 roku. Przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 3 kwartałach 2013 roku wyniosły 45.755 tys. PLN netto czyli wzrosły o 6,2% w stosunku do I półrocza 2012 roku (43.095 tys. PLN netto). Niewielka różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat) oraz faktu, iż rok 2012 był rokiem przestępnym (1 dzień przychodów więcej w roku 2012).

udostępnij
do góry