do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2014 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2014 roku

Informacje prasowe 14 Maja 2014

W I kwartale 2014 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 30.428 pojazdów i był o 12,6% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale 2013 roku (27.027 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2014 roku wyniosły 48.369 tys. PLN netto, co stanowiło wzrost o 13,3% w stosunku do I kwartału 2013 roku (42.677 tys. PLN netto).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 22.686 pojazdów w I kwartale 2013 roku do 25.429 pojazdów w I kwartale 2014 roku (wzrost o 12,1%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2014 roku wyniosły 33.025 tys. PLN netto, czyli wzrosły o 12,2% w stosunku do I kwartału 2013 roku (29.421 tys. PLN netto).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 15,2%, tj. z 4.340 pojazdów w I kwartale 2013 roku do 4.999 pojazdów w I kwartale 2014 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2014 roku wyniosły 15.343 tys. PLN netto, czyli wzrosły o 15.7% w stosunku do I kwartału 2013 roku (13.256 tys. PLN netto). Niewielka różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną, ale wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry