do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Średni Dobowy Ruch (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2012

Średni Dobowy Ruch (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2012

Informacje prasowe 16 Listopada 2012

W 3 kwartałach 2012 Średni Dobowy Ruch (ADT) na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 28.951 pojazdów i był o 7,7% niższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie rok wcześniej (31.363 pojazdów). Spadek ten nastąpił zarówno w kategorii pojazdów ciężarowych, jak i osobowych.

W przypadku samochodów ciężarowych należy pamiętać, iż dla pierwszych 6 z 9 miesięcy bieżącego okresu porównują one poziom ruchu samochodów ciężarowych odnotowany w dwóch różnych reżimach prawnych, tj. przy obowiązującej karcie opłaty drogowej (potocznie „winiety”) w 2011) oraz przy poborze rzeczywistym w 2012. Decydujący wpływ na obniżenie poziomu ruchu samochodów ciężarowych miała zmiana prawa, w wyniku której na sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych - w miejsce obowiązującej wcześniej „winiety” - wprowadzono elektroniczny system poboru opłat ViaToll. W efekcie, od dnia 1 lipca 2011 roku, Grupa rozpoczęła rzeczywisty pobór opłat za przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie większej niż 12 ton, które do tej pory - na podstawie ważnej „winiety” - korzystały ze zwolnienia z opłaty za przejazd odcinkami koncesyjnymi. Odnotowany wówczas spadek ruchu stanowił naturalną konsekwencję zastąpienia jednorazowej zryczałtowanej opłaty za korzystanie z autostrady przez opłatę rzeczywistą, której wysokość uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów. Wspomniana powyżej zmiana prawa spowodowała spadek liczby samochodów ciężarowych poruszających się po zarządzanym przez Grupę odcinku autostrady o 28,3%, tj. z 6.490 pojazdów w 3 kwartałach ubiegłego roku do 4.654 pojazdów w 3 kwartałach 2012.

Z kolei ruch samochodów osobowych uległ znacznie mniejszemu obniżeniu z 24.873 pojazdów w 3 kwartałach ubiegłego roku do 24.297 pojazdów w 3 kwartałach 2012 (spadek o 2,3%). W opinii Grupy główny wpływ na taką sytuację mają rosnące ceny paliw, których aktualny poziom zmusza użytkowników do ograniczonego korzystania z prywatnych środków transportu. Dodatkowo, od dnia 1 marca 2012 nastąpił wzrost o stawki za przejazd pojazdów tej kategorii po koncesyjnym odcinku autostrady A4. Czynnik ten również miał negatywny wpływ na odnotowany poziom ruchu samochodów osobowych.

Pomimo niższego poziomu ADT wartość przychodów Grupy osiągniętych z poboru opłat wzrosła do 133.974 tys. PLN, tj. o 6.767 tys. PLN (5,3%) w porównaniu do 3 kwartałów 2011. Wzrost ten stanowił głównie efekt podwyższenia stawki za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 (o 11,1%, od dnia 1 lipca 2011 roku) oraz samochodów osobowych (o 12,5%, od dnia 1 marca 2012 roku).

udostępnij
do góry