do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2012 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2012 roku

Informacje prasowe 16 Listopada 2012

W 3 kwartałach 2012 Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 3,8% niż w analogicznym okresie rok wcześniej, głównie za sprawą wzrostu średnich stawek otrzymywanych za przejazd samochodów osobowych i ciężarowych po płatnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Z drugiej strony, ze względu na zawartą transakcję sprzedaży udziałów spółki Biuro Centrum, od 1 czerwca 2012 sprawozdania finansowe Grupy nie uwzględniają przychodów i kosztów generowanych przez ten podmiot.

Dzięki takiemu wzrostowi przychodów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 3 kwartałach 2012 osiągnął poziom wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wzrost ten był na tyle wysoki, iż umożliwił zniwelowanie zwiększenia kosztu własnego sprzedaży bieżącego okresu wynikającego z zmiany harmonogramu planowanych robót, tj. przyspieszenia realizacji II wymiany nawierzchni autostrady i związanego z tym przeszacowania wartości utworzonych na ten cel rezerw o kwotę 9.375 tys. PLN oraz wzrostu o 1.182 tys. PLN wartość amortyzacji, stanowiącego przede wszystkim efekt aktualizacji koncesyjnych wartości niematerialnych oraz rozpoczęcia amortyzacji jednorazowego wydatku związanego z podpisanym na początku bieżącego roku aneksem nr 6 do Umowy Koncesyjnej (aneks obejmował zmianę zakresu obowiązków Grupy w odniesieniu do odcinka autostrady obejmującego węzeł „Murckowska").

W efekcie działalności prowadzonej w trzech kwartałach 2012, Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 14.305 tys. PLN (8.046 tys. PLN zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej).

Pełne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2012 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry