do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za I półrocze 2012 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za I półrocze 2012 roku

Informacje prasowe 1 Sierpnia 2012

W I półroczu 2012 Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 4% niż w analogicznym okresie rok wcześniej, głównie za sprawą wzrostu średnich stawek otrzymywanych za przejazd samochodów osobowych i ciężarowych po płatnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Z drugiej strony, ze względu na zawartą transakcję sprzedaży udziałów spółki Biuro Centrum, od 1 czerwca 2012 sprawozdania finansowe Grupy nie uwzględniają przychodów i kosztów generowanych przez ten podmiot.

Pomimo wyższych przychodów wynik brutto na sprzedaży uległ obniżeniu. Podstawowy wpływ na taką sytuację miała zmiana harmonogramu planowanych robót, tj. przyspieszenie realizacji II wymiany nawierzchni autostrady i związane z tym przeszacowanie wartości utworzonych na ten cel rezerw o kwotę 9.162 tys. PLN, która powiększyła koszt własny sprzedaży bieżącego okresu. Dodatkowo w analizowanym okresie wzrosła o 1.391 tys. PLN wartość amortyzacji, co stanowiło przede wszystkim efekt aktualizacji koncesyjnych wartości niematerialnych oraz rozpoczęcia amortyzacji jednorazowego wydatku związanego z podpisanym na początku bieżącego roku aneksem nr 6 do Umowy Koncesyjnej (aneks obejmował zmianę zakresu obowiązków Grupy w odniesieniu do odcinka autostrady obejmującego węzeł „Murckowska").

Ponadto wyniki finansowe Grupy za I półrocze 2012 obciążone zostały jednorazowym wydatkiem w wysokości 386 tys. PLN, który obejmuje odprawy wypłacane pracownikom odchodzącym z Grupy.

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2012, Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 502 tys. PLN (1.003 tys. PLN zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej).

Pełne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2012 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry