do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.86 zł -2.05% -0.06zł 2024-04-22
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Średni Dobowy Ruch (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2012

Średni Dobowy Ruch (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2012

Informacje prasowe 1 Sierpnia 2012

W I półroczu 2012 Średni Dobowy Ruch (ADT) na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 26.995 pojazdów i był o 10,4% niższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie rok wcześniej (30.127 pojazdów). Spadek ten nastąpił zarówno w kategorii pojazdów ciężarowych, jak i osobowych.

W przypadku samochodów ciężarowych należy pamiętać, iż przedstawiają one poziom ruchu samochodów ciężarowych odnotowany w dwóch różnych reżimach prawnych, tj. przy obowiązującej karcie opłaty drogowej (I półrocze 2011) oraz przy poborze rzeczywistym (I półrocze 2012). Decydujący wpływ na obniżenie poziomu ruchu samochodów ciężarowych miała zmiana prawa, w wyniku której na sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych - w miejsce obowiązującej wcześniej karty opłaty drogowej (winiety) - wprowadzono elektroniczny system poboru opłat. W efekcie, od dnia 1 lipca 2011 roku, Grupa rozpoczęła rzeczywisty pobór opłat za przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie większej niż 12 ton, które do tej pory - na podstawie ważnej winiety - korzystały ze zwolnienia z opłaty za przejazd odcinkami koncesyjnymi. Odnotowany wówczas spadek ruchu stanowił naturalną konsekwencję zastąpienia jednorazowej zryczałtowanej opłaty za korzystanie z autostrady przez opłatę rzeczywistą, której wysokość uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów. Wspomniana powyżej zmiana prawa spowodowała spadek liczby samochodów ciężarowych poruszających się po zarządzanym przez Grupę odcinku autostrady o 37,6%, tj. z 7.234 pojazdów w I półroczu ubiegłego roku do 4.513 pojazdów w I półroczu 2012.

Z kolei ruch samochodów osobowych uległ niewielkiemu obniżeniu z 22.893 pojazdów w I półroczu ubiegłego roku do 22.482 pojazdów w I półroczu 2012 (spadek o 1,8%). W opinii Grupy główny wpływ na taką sytuację mają rosnące ceny paliw, których aktualny poziom zmusza użytkowników do ograniczonego korzystania z prywatnych środków transportu. Dodatkowo, od dnia 1 marca 2012 nastąpił wzrost o stawki za przejazd pojazdów tej kategorii po koncesyjnym odcinku autostrady A4. Czynnik ten również miał negatywny wpływ na odnotowany poziom ruchu samochodów osobowych.

Pomimo niższego poziomu ADT wartość przychodów Grupy osiągniętych z poboru opłat wzrosła do 82.003 tys. PLN, tj. o 3.595 tys. PLN (4,6%) w porównaniu do I półrocza 2011. Wzrost ten stanowił głównie efekt rozpoczęcia rzeczywistego poboru opłat od samochodów ciężarowych objętych w I półroczu 2011 tzw. „systemem winietowym” (kategoria 4 i 5), a także podwyższenia stawki za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 (o 11,1%, od dnia 1 lipca 2011 roku) oraz samochodów osobowych (o 12,5%, od dnia 1 marca 2012 roku).

udostępnij
do góry