do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Średni Dobowy Ruch (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2012 roku

Średni Dobowy Ruch (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2012 roku

Informacje prasowe 25 Marca 2013

W roku 2012 Średni Dobowy Ruch (ADT) na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 28.630 pojazdów i był o 6,5% niższy niż ruch odnotowany w roku 2011 (30.630 pojazdów). Spadek ten nastąpił zarówno w kategorii pojazdów ciężarowych, jak i osobowych.

W przypadku samochodów osobowych ruch uległ niewielkiemu obniżeniu z 24.586 pojazdów w 2011 roku do 23.979 pojazdów w 2012 roku (spadek o 2,5%). W opinii Zarządu główny wpływ na taką sytuację mają rosnące ceny paliw, których aktualny poziom zmusza użytkowników do ograniczonego korzystania z prywatnych środków transportu. Dodatkowo, od dnia 1 marca 2012 roku nastąpił wzrost stawki za przejazd pojazdów tej kategorii po koncesyjnym odcinku autostrady A4. Czynnik ten również miał negatywny wpływ na odnotowany poziom ruchu samochodów osobowych.

Z kolei dla samochodów ciężarowych należy pamiętać, iż decydujący wpływ na obniżenie poziomu ruchu miała zmiana prawa, w wyniku której na sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych - w miejsce obowiązującej wcześniej „winiety” - wprowadzono elektroniczny system poboru opłat ViaToll. W efekcie, od dnia 1 lipca 2011 roku, Grupa rozpoczęła rzeczywisty pobór opłat za przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 12 ton, które do tej pory - na podstawie ważnej „winiety” - korzystały ze zwolnienia z opłaty za przejazd odcinkami koncesyjnymi. Odnotowany wówczas spadek ruchu stanowił naturalną konsekwencję zastąpienia jednorazowej zryczałtowanej opłaty za korzystanie z autostrady przez opłatę rzeczywistą, której wysokość uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów. Wspomniana powyżej zmiana prawa spowodowała spadek liczby samochodów ciężarowych poruszających się po zarządzanym przez Grupę odcinku autostrady o 23,1%, tj. z 6.044 pojazdów w 2011 roku do 4.651 pojazdów w 2012 roku.

udostępnij
do góry