do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowuje 2012 r.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowuje 2012 r.

Informacje prasowe 13 Marca 2013

Warszawa, 12 marca 2013 r.

Znacząca poprawa wyników finansowych, zakończenie jednego z największych zadań inwestycyjnych i utrzymujące się rekordowe statystyki bezpieczeństwa na koncesyjnym odcinku autostrady A4 - Grupa Stalexport Autostrady S.A. (STXA) podsumowała 2012 r.

Grupa Stalexport Autostrady S.A. osiągnęła w 2012 r. zysk netto w wysokości 12,879 mln zł, o 22 proc. wyższy niż w 2011 r. W skonsolidowanym raporcie rocznym Grupa wykazała o 3 proc. wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu z 2011 r. Największy udział w wynikach Grupy ma działalność związana z zarządzaniem koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Mimo mniejszego natężenia ruchu pojazdów na tym odcinku w porównaniu z 2011 r., przychody z tytułu opłat za przejazd autostradą wzrosły o 5,5 proc. O 6,1 proc. wzrosły przychody z tytułu opłat za przejazd samochodów ciężarowych, a przychody z opłat za przejazd samochodów osobowych, stanowiące ponad połowę przychodów Grupy, wzrosły o 5,2 proc. Wzrosty w tych kategoriach są wynikiem podniesienia stawek opłat dla pojazdów osobowych wprowadzonego od 1 marca 2012 r. oraz wcześniejszej zmiany stawek za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 (od 1 lipca 2011 r.).

W 2012 r. zakończył się jeden z największych kontraktów budowalnych realizowanych na autostradzie A4 Katowice-Kraków. W ciągu 32 miesięcy prac zakończono modernizację 22 mostów i wiaduktów autostradowych. Prowadzone w ramach tego kontraktu prace powodowały w ostatnich latach konieczność zmiany organizacji ruchu i miejscowe utrudnienia dla kierowców. Pod koniec 2012 r. koncesyjny odcinek autostrady A4 stał się bardziej przyjazny również dzięki, realizowanej poza zobowiązaniami wynikającymi z koncesji, inwestycji w poszerzenie placu poboru opłat w Mysłowicach i ustanowieniu dodatkowych czterech stanowisk poboru opłat. Inwestycja jest częścią programu zwiększenia przepustowości placów poboru opłat, w ramach którego poszerzany jest także drugi plac w Balicach. Ostatnim etapem programu będzie realizowana stopniowo wymiana urządzeń poboru opłat i wprowadzenie nowoczesnych metod płatności. Zakończenie programu planowane jest na trzeci kwartał 2014 r.

Wartość inwestycji poniesionych przez Grupę Kapitałową w 2012 roku była równa 63.019 tys. zł i obejmowała przede wszystkim prace budowlane realizowane na zarządzanym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Obok remontu 22 autostradowych obiektów mostowych i poszerzenia Placu Poboru Opłat w Mysłowicach, zainstalowano 800 m ekranów akustycznych i zmodernizowano system odwodnienia w Balicach. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczą głównie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania autostrady.

Mimo utrzymującego się wysokiego natężenia dobowego ruchu (ponad 28 tys. pojazdów), na koncesyjnym odcinku A4 rok 2012. był rekordowy również pod względem bezpieczeństwa. Odcinkiem tym poruszało się w minionym roku ok. 10 mln pojazdów i był to kolejny okres, w którym nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Koncentracja na rozwoju koncesyjnego odcinka A4 to główny obszar prac zdefiniowany przez Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w kolejnych okresach. Jednocześnie spółka zapowiada zainteresowanie udziałem w przyszłych projektach autostradowych, organizowanych w formule PPP. W szczególności dotyczy to planowanej budowy i eksploatacji autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice oraz autostrady A2 na wschód od Warszawy.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady jest zainteresowana udziałem w rozwoju sieci autostrad w Polsce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednocześnie dostrzegamy możliwość zwiększenia tempa rozwoju infrastruktury dróg płatnych poprzez prywatyzację tych dróg, na wzór niektórych państw Europy Zachodniej. Jestem przekonany, że zainteresowanie sektora prywatnego podobnymi projektami byłoby znaczące.

Dodatkowych informacji udzieli:

  • Rafał Czechowski
    Rzecznik Prasowy SAM SA
  • E-mail:
  • Tel. 601063200
udostępnij
do góry