do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady 2012 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady 2012 roku

Informacje prasowe 25 Marca 2013

W 2012 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 3% niż w roku poprzednim, głównie za sprawą wzrostu średnich stawek otrzymywanych za przejazd samochodów osobowych i ciężarowych po płatnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Z drugiej strony, ze względu na zawartą transakcję sprzedaży udziałów spółki Biuro Centrum, od 1 czerwca 2012 sprawozdania finansowe Grupy nie uwzględniają przychodów i kosztów generowanych przez ten podmiot.

Dzięki takiemu wzrostowi przychodów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2012 roku osiągnął poziom wyższy niż w roku poprzednim. Wzrost ten był na tyle wysoki, iż umożliwił zniwelowanie zwiększenia kosztu utworzenia rezerw na II wymianę nawierzchni o kwotę 10.905 tys. PLN wynikającego z uaktualnienia stóp dyskontowych i zmiany harmonogramu planowanych robót oraz pokrycie jednorazowego kosztu finansowego w wysokości 5.788 tys. PLN wynikającego z reklasyfikacji rozpoznanej wcześniej, w kapitałach własnych, utraty wartości aktywów finansowych (akcje IDEON S.A.) dostępnych do sprzedaży.

W efekcie działalności prowadzonej w całym roku 2012, Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 12.879 tys. PLN (10.536 tys. PLN zysku netto w roku poprzednim).

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2012 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry