do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Poziom Średniego Dobowego Ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 1 kwartale 2012 roku

Poziom Średniego Dobowego Ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 1 kwartale 2012 roku

Informacje prasowe 9 Maja 2012

W I kwartale 2012 roku Średni Dobowy Ruch (ADT) na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 25.620 pojazdów i był o 9,0% niższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie rok wcześniej (28.161 pojazdów). Decydujący wpływ na obniżenie poziomu ruchu miała zmiana prawa, w wyniku której na sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych - w miejsce obowiązującej wcześniej karty opłaty drogowej (winiety) - wprowadzono elektroniczny system poboru opłat. W efekcie, od dnia 1 lipca 2011 roku, Grupa rozpoczęła rzeczywisty pobór opłat za przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie większej niż 12 ton, które do tej pory - na podstawie ważnej winiety - korzystały ze zwolnienia z opłaty za przejazd odcinkami koncesyjnymi. Odnotowany wówczas spadek ruchu stanowił naturalną konsekwencję zastąpienia jednorazowej zryczałtowanej opłaty za korzystanie z autostrady przez opłatę rzeczywistą, której wysokość uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów. Wspomniana powyżej zmiana prawa spowodowała spadek liczby samochodów ciężarowych poruszających się po zarządzanym przez Grupę odcinku autostrady o 36,8%, tj. z 6.785 pojazdów w I kwartale ubiegłego roku do 4.290 pojazdów w I kwartale 2012. Porównując te wielkości należy pamiętać, iż przedstawiają one poziom ruchu samochodów ciężarowych odnotowany w dwóch różnych reżimach prawnych.

Dla naszych akcjonariuszy najważniejsza powinna być informacja o stałym, widocznym również w pierwszym kwartale 2012 roku, wzroście przychodów uzyskiwanych z poboru opłat od samochodów ciężarowych - komentuje Mariusz Serwa, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Na odnotowany w I kwartale bieżącego roku poziom ADT wpływ miała również decyzja Grupy o podniesieniu opłaty pobieranej od samochodów osobowych. Od dnia 1 marca 2012 roku kierowcy tych pojazdów za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady płacą 18 złotych, tj. o 12,5% więcej niż do tej pory. Głównie z tego powodu w I kwartale 2012 roku ruch samochodów osobowych uległ niewielkiemu obniżeniu (spadek o 0,2%) i wyniósł 21.330 pojazdów wobec 21.376 pojazdów odnotowanych w analogicznym okresie rok wcześniej.

udostępnij
do góry