do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2011 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2011 roku

Informacje prasowe 8 Marca 2012

Na uzyskane w 2011 roku wyniki finansowe Grupy Kapitałowej największy wpływ miała dynamika przychodów z poboru opłat, jednorazowe negatywne zdarzenie związane z historycznymi rozliczeniami podatku VAT, a także działalność finansowa. 

W ubiegłym roku Średni Dobowy Ruch (ADT) na płatnym odcinku autostrady A4 zwiększył się o 2% w stosunku do 2010 roku, a wartość przychodów z poboru opłat w tym samym okresie wzrosła o 9%. Różna dynamika obu parametrów stanowiła przede wszystkim efekt zniesienia winiet i objęcia opłatą rzeczywistą wszystkich pojazdów poruszających się po koncesyjnym odcinku autostrady. 

Negatywny wpływ na wyniki finansowe miała decyzja organów skarbowych, w wyniku której spółka holdingowa dokonała odpisu aktualizującego wartość należności podatkowych na kwotę 6,9 mln PLN. Wspomniany odpis obciążył w I kwartale 2011 roku wyniki finansowe Grupy. 

Pomimo konieczności objęcia odpisem należności podatkowych zysk na działalności operacyjnej naszej Grupy Kapitałowej jest wyższy o 2% niż zanotowany rok wcześniej - zwraca uwagę Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrady. Było to możliwe między innymi dzięki utrzymaniu w ryzach bieżących kosztów prowadzonej działalności. 

Analizując wyniki Grupy w 2011 roku należy zwrócić uwagę na koszty finansowe netto, których wartość wyniosła 47,5 mln PLN w porównaniu do 42,2 mln PLN rok wcześniej. Różnica stanowiła głównie efekt zmiany szacunków dotyczących wartości przyszłych robót budowlanych (wyższe dyskonto rezerw), zmiany rynkowych stóp procentowych (wyższa strata z transakcji na instrumentach pochodnych oraz wyższe dyskonto rezerw), ogólnej sytuacji na rynkach finansowych (niższa efektywność środków zainwestowanych poprzez fundusze inwestycyjne), a także zaciągnięcia w III kwartale 2010 roku ostatniej transzy kredytu na realizację inwestycji prowadzonych na koncesyjnym odcinku autostrady A4 (wzrost odsetek). 

W efekcie prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa wykazała skonsolidowany zysk netto w wysokości 10,5 mln PLN, który był o ponad 27% mniejszy niż osiągnięty rok wcześniej (14,5 mln PLN). 

Pełne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2011 rok znajdziesz klikając tutaj.

Prezentację na temat wyników finansowych 2011 roku oraz planów Grupy Stalexport Autostrady znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry