do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.92 zł 0% 0zł 2024-04-19
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Podsumowanie I półrocza 2016 w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

Podsumowanie I półrocza 2016 w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

Informacje prasowe 1 Sierpnia 2016

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady z dobrymi wynikami za I półrocze 2016 roku

Wzrosty kluczowych wskaźników finansowych, system elektronicznego poboru opłat A4Go i wypłata dywidendy - to najkrótsze podsumowanie I półrocza 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady. Grupa utrzymała trend wzrostowy zarówno w zakresie przychodów, jak i wypracowanego zysku netto. W perspektywie dalszego wzrostu ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, koncesjonariusz uruchomił elektroniczny pobór opłat A4Go. Po raz pierwszy w historii działalności spółki Stalexport Autostrada Małopolska SA wypłacona została dywidenda na rzecz jej jedynego akcjonariusza - Stalexport Autoroute S.a r.l.

W I półroczu 2016 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące około 137,6 mln zł, oraz zysk netto w wysokości 73,2 mln zł. EBITDA wyniosła ok. 115,4 mln zł.

Wypracowany wzrost zysku netto to efekt m.in. wprowadzonej 1 marca 2015 r. zmiany stawek za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków, oraz wzrostu natężenia ruchu o 11,4 proc. w porównaniu do I półrocza 2015 roku, czyli do 38,2 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (11,3 proc.), jak i ciężarowych (11,9 proc.).

Odnotowane w I półroczu 2016 roku ujemne saldo na działalności finansowej, w wysokości 10,3 mln PLN, było mniejsze niż w I półroczu 2015 roku (11,3 mln PLN).

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W I półroczu 2016 roku przychody z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wyniosły 135,4 mln zł.
Podatek dochodowy należny stronie publicznej wyniósł ok. 11,8 mln zł. Przychody z poboru opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 są opodatkowane 23% stawką VAT. W I półroczu 2016 r. wartość VAT należnego Skarbowi Państwa w odniesieniu do tej kategorii przychodów wyniosła 31,1 mln zł.
Dla koncesjonariusza autostrady A4 I półroczne 2016 roku to kontynuacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie przepustowości placów poboru opłat. W styczniu 2016 roku wprowadzono nową metodę płatności - przedpłaconą kartę zbliżeniową kartA4. Z kolei 20 lipca 2016 roku uruchomiony został elektroniczny pobór opłat A4Go. W I półroczu 2016 roku w dalszym ciągu prowadzone były inne ważne inwestycje, takie jak: rozbudowa dwóch węzłów autostradowych - w Mysłowicach i w Rudnie, modernizacja odwodnienia autostrady w woj. śląskim i wymiana nawierzchni fragmentów obu jezdni autostrady.
Ważnym wydarzeniem w pierwszym półroczu tego roku była wypłata dywidendy przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., po raz pierwszy w historii działalności tej spółki koncesyjnej, na rzecz swojego jedynego Akcjonariusza, tj. firmy Stalexport Autoroute S.à r.l. Dywidenda w wysokości 86 mln PLN została wypłacona z kolei spółce Stalexport Autostrady S.A., która jest jedynym akcjonariuszem Stalexport Autoroute S.à r.l.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

W I półroczu 2016 roku zachowany został trend wzrostowy zarówno w zakresie przychodów, jak i zysku netto, jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. Stały wzrost ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków już kilka lat temu spowodował konieczność podjęcia przez nas szeregu przedsięwzięć, których efektem jest szybszy przejazd przez bramki autostradowe.
Na początku stycznia tego roku uruchomiony został nowy sposób wnoszenia opłat - przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej KartA4. W marcu br. rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem naszego własnego elektronicznego poboru opłat - A4Go. Ten zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy sposób wnoszenia opłaty za przejazd udało się w ekspresowym tempie uruchomić 20 lipca tego roku. W tej chwili A4Go funkcjonuje na wszystkich bramkach autostradowych, ale w planach jest również uruchomienie, przeznaczonych tylko dla A4Go, linii typu slow & go (zwolnij i jedź), które pozwolą na przejazd przez bramki z prędkością ok. 40 km/h.
W maju tego roku rozpoczęliśmy wymianę nawierzchni na obu jezdniach autostrady A4 Katowice-Kraków, na odcinkach modernizowanych ok. 10 lat temu. Prace prowadzone są w trybie, który pozwala na minimalizowanie utrudnień w ruchu i zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy. W latach 2016 i 2017 wymianie poddane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 60 km.
Niezmiennie jesteśmy zainteresowani poszerzaniem działalności autostradowej o nowe przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bierzemy pod uwagę także zaangażowanie kapitałowe w istniejące projekty koncesyjne, o ile pojawi się taka możliwość.

udostępnij
do góry