do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł 0% 0zł 2024-05-28
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała III kwartały 2016

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała III kwartały 2016

Informacje prasowe 10 Listopada 2016

Dobre pierwsze trzy kwartały 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa Stalexport Autostrady konsekwentnie utrzymała trend wzrostowy zarówno w zakresie przychodów, jak i wypracowanego zysku netto. Trzeci kwartał był jednocześnie pierwszym okresem sprawozdawczym, w którym funkcjonował już elektroniczny pobór opłat A4Go na A4 Katowice-Kraków - odpowiedzi należącej do grupy spółki koncesyjnej na systematyczny wzrostu natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące około 220,4 mln zł, i wypracowała zysk netto w wysokości 114,7 mln zł.
Wzrost natężenia ruchu wyniósł 10,9 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku, a średni poziom natężenia ruchu w ciągu 9 miesięcy 2016 r. wyniósł 41 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (10,9 proc.), jak i ciężarowych (11,1 proc.).

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W ciągu trzech kwartałów 2016 roku przychody z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wyniosły 217 mln zł.
Dla koncesjonariusza autostrady A4 okres ten to kontynuacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie przepustowości placów poboru opłat. W styczniu 2016 roku wprowadzono nową metodę płatności - przedpłaconą kartę zbliżeniową kartA4. Z kolei 20 lipca 2016 roku uruchomiony został elektroniczny pobór opłat A4Go. W dalszym ciągu prowadzone były też inne ważne inwestycje: rozbudowa dwóch węzłów autostradowych - w Mysłowicach i w Rudnie, modernizacja odwodnienia autostrady w woj. śląskim i wymiana nawierzchni fragmentów obu jezdni autostrady.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Stały wzrost ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, który jest dla nas źródłem dodatniej dynamiki wskaźników finansowych, już kilka lat temu spowodował konieczność podjęcia przez nas szeregu przedsięwzięć, których efektem jest szybszy przejazd przez bramki autostradowe. 20 lipca uruchomiliśmy własny elektroniczny pobór opłat - A4Go, zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy sposób wnoszenia opłaty za przejazd. Do tej pory zdecydowało się z niego korzystać ponad 5 tys. kierowców, co po planowanym dedykowaniu tej metodzie płatności odrębnych pasów ruchu na placach poboru opłat powinno zwiększyć płynność ruchu.
W maju tego roku rozpoczęliśmy wymianę nawierzchni na obu jezdniach autostrady A4 Katowice-Kraków, na odcinkach modernizowanych ok. 10 lat temu. Prace prowadzone są w trybie, który pozwala na minimalizowanie utrudnień w ruchu i zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy. W latach 2016 i 2017 wymianie poddane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 60 km.
Niezmiennie jesteśmy zainteresowani poszerzaniem działalności autostradowej o nowe przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bierzemy pod uwagę także zaangażowanie kapitałowe w istniejące projekty koncesyjne, o ile pojawi się taka możliwość.

udostępnij
do góry