do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Wzrost Średniego Dobowego Ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2011 roku

Wzrost Średniego Dobowego Ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2011 roku

Informacje prasowe 8 Marca 2012

W 2011 roku Średni Dobowy Ruch (ADT) na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków był o 2% wyższy niż zanotowany rok wcześniej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż o ile w I półroczu ubiegłego roku ADT wzrósł o 8% to w drugim półroczu nastąpił spadek łącznego ruchu o 3%. Wyraźne odwrócenie tendencji stanowiło konsekwencję zmiany przepisów prawa, w wyniku których na sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych wprowadzono elektroniczny system poboru opłat w miejsce obowiązującej do tej pory karty opłaty drogowej (winiety). W efekcie tych zmian, od dnia 1 lipca 2011 roku, Grupa rozpoczęła rzeczywisty pobór opłat za przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie większej niż 12 ton, które do tej pory - na podstawie ważnej winiety - korzystały ze zwolnienia z opłaty za przejazd odcinkami koncesyjnymi. W rezultacie, w 2011 roku średni poziom ruchu pojazdów ciężarowych spadł o 11% i wyniósł 6.044 pojazdów (6.813 pojazdów w roku 2010). 

Zastąpienie winiety, stanowiącej stałą i jednorazową opłatę za korzystanie z sieci dróg i autostrad, rzeczywistą opłatą za faktycznie przejechane kilometry spowodowało naturalne ograniczenie poziomu ruchu w kategorii największych pojazdów ciężarowych. Z powodu wysokiej bazy (poziom ruchu zanotowany w I półroczu 2011 roku) czynnik ten będzie miał również wpływ na statystyczną miarę dynamiki ruchu liczonej dla roku bieżącego - komentuje Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrady. Chcę jednak zwrócić Państwa uwagę, że wspomniany spadek ruchu samochodów ciężarowych oraz zmiana sposobu płatności za przejazd autostradą nie wpłynęły negatywnie na poziom generowanych przez Grupy przychodów z poboru opłat.

Z kolei segment samochodów osobowych charakteryzuje się stosunkowo wysoką stabilnością ruchu i niską wrażliwością na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Potwierdzają to wyniki 2011 roku, kiedy to średni poziom ruchu tych pojazdów wyniósł 24.586 wobec 23.207 odnotowanego rok wcześniej. W efekcie dynamika ruchu w tym segmencie wyniosła 6% i była wyższa od tej zanotowanej w 2010 roku.

udostępnij
do góry