do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje I półrocze 2020 roku

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje I półrocze 2020 roku

Informacje prasowe 31 Lipca 2020

Na koniec I półrocza 2020 roku przychody ze sprzedaży w Grupie Stalexport Autostrady ukształtowały się na poziomie  128,7 mln, niższym o ok. 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto spadł o ok. 8 proc., do 34,6 mln zł. EBITDA wyniosła 83,4 mln zł.

Podstawowy wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady ma prowadzona przez nią działalność autostradowa, polegająca na zarządzaniu i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, realizowana przez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM). Poziom ruchu pojazdów przejeżdżających przez koncesyjny odcinek autostrady, zwłaszcza w segmencie samochodów ciężarowych, w dużym stopniu uzależniony jest od tempa rozwoju gospodarki, mierzonego poziomem produktu krajowego brutto (PKB).

Niższe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane ograniczeniami
dotyczącymi aktywności społecznej i gospodarczej,  jakie wprowadzono w Polsce i w Europie
w marcu br. w związku z pandemią koronawirusa, przełożyło się na spadek przychodów ze sprzedaży.

W I półroczu 2020 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 32,5 tys. pojazdów i był o blisko 26 proc. niższy niż ruch odnotowany
w analogicznym okresie 2019 roku. Spadek dotyczy zarówno samochodów osobowych
(28,5 proc.), jak i ciężarowych (13,2 proc.).  

Przychody z poboru opłat w I półroczu 2020 roku wyniosły 126,7 mln zł, co stanowi spadek
o 23,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Na spadek kosztów operacyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku miał wpływ mniejszy koszt Płatności na rzecz Skarbu Państwa, który wyniósł 14,9 mln zł i 44,4 mln zł odpowiednio w I półroczu 2020 roku i I półroczu 2019 roku.

W analizowanym okresie sprawozdawczym kontynuowano działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. W ostatnich miesiącach prowadzono prace związane z uruchomieniem płatności za przejazd opartej na odczycie tablicy rejestracyjnej, czyli tzw. videotollingiem również dla posiadaczy aplikacji SkyCash, co nastąpiło 1 lipca br., oraz nowego serwisu internetowego dla użytkowników elektronicznego poboru opłat A4Go. Wraz z oddaniem do dyspozycji kierowców 23 czerwca br. nowego portalu www.a4go.pl formuła korzystania z A4Go poszerzona została o opcję post-paid.

Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Z niepokojem obserwowaliśmy spadki ruchu na zarządzanym przez nas odcinku autostrady A4 zwłaszcza w kwietniu br., wynikające z obostrzeń jakie wprowadzono w związku z pandemią koronowirusa, ponieważ spadek ruchu automatycznie przekłada się u nas na niższe przychody ze sprzedaży, a należy pamiętać, że działalność autostradowa Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady, w tym inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej oraz prace utrzymaniowe,
w całości finansowane są właśnie z przychodów z tytułu poboru opłat.

Na szczęście teraz obserwujemy powrót ruchu na autostradzie. Jest on obecnie tylko o ok. 9 proc. niższy w stosunku do  poziomu ruchu w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W I półroczu 2020 r. nadal prowadziliśmy działania mające na celu podniesienie jakości obsługi użytkowników autostrady poprzez udoskonalanie systemu poboru opłat, umożliwiającego klientom dywersyfikację form płatności za przejazdy A4 Katowice-Kraków.

Kontynuowaliśmy ponadto wymianę nawierzchni jezdni autostrady, starając się by utrudnienia
w ruchu były jak najmniejsze i zachowując dwa pasy ruchu zarówno w kierunku Katowic, jak
i Krakowa.  Modernizowaliśmy także odwodnienie autostrady oraz obiekty mostowe. W II półroczu 2020 r. nadal będziemy realizować zaplanowane na ten rok inwestycje w tym m.in. modernizację odwodnienia i przebudowę przepustów autostradowych oraz prace utrzymaniowe obejmujące wymianę nawierzchni jezdni.

udostępnij
do góry