do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała rok 2017

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała rok 2017

Informacje prasowe 2 Marca 2018

Dobre wyniki finansowe, zakończenie ważnych inwestycji na A4 Katowice-Kraków - tak przedstawia się podsumowanie 2017 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady. Grupa utrzymała trend wzrostowy w zakresie przychodów, natomiast wyższe koszty sprzedaży zadecydowały o nieznacznym spadku zysku netto.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące ponad 318,8 mln zł tj. o ok. 9 proc. wyższe niż w roku 2016, oraz zysk netto w wysokości 158,8 mln zł, tj. o ok. 4 proc. niższy niż w poprzednim roku. Niższy poziom zysku wynika ze wzrostu kosztów własnych sprzedaży, związanego z utworzeniem w 2017 roku przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusza A4 Katowice-Kraków, wyższych niż w 2016 roku rezerw na wymianę nawierzchni. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła ok. 265,8 mln zł.
Na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej, w porównaniu z 2016 rokiem, złożyły się m.in. wzrost poziomu ruchu o 5,9 proc., czyli do 43 tys. pojazdów na dobę oraz zmiana stawek opłat za przejazd dla samochodów ciężarowych, wprowadzona od 1 marca 2017 roku.

Dla koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków 2017 rok był okresem rozwoju elektronicznego poboru opłat A4Go. Od połowy roku 2016 sprzedano ponad 18 tysięcy urządzeń pokładowych, a liczba transakcji elektronicznych dochodzi do 20% w ciągu dnia, co pozwala na przyspieszenie obsługi na bramkach autostradowych.
Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyniosły w ubiegłym roku ponad 43,9 mln PLN i przeznaczone zostały na rozwój elektronicznego poboru opłat, rozbudowę węzła Rudno, a także na ochronę środowiska (przebudowa odwodnienia autostrady i budowa ekranów akustycznych) oraz na instalację urządzeń systemu zarządzania ruchem (elektroniczne tablice informacyjne). Stalexport Autostrada Małopolska S.A. kontynuowała ponadto rozpoczętą w 2016 roku wymianę nawierzchni jezdni. Prace te przebiegały z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdym kierunku jazdy, w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców.

Jeśli chodzi o wyniki spółki Stalexport Autostrady S.A., która pełni rolę nadzorczą w Grupie Kapitałowej, w 2017 roku jej przychody ze sprzedaży, generowane przede wszystkim przez usługi wynajmu powierzchni biurowych wyniosły ok. 3,7 mln zł, przychody finansowe (uzyskane m.in. z tytułu otrzymanej dywidendy) ok. 77,8 mln zł, a zysk netto ponad 73,2 mln zł.

1 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. o przeznaczeniu ponad 71,7 mln zł zysku na wypłatę dywidendy (0,29 zł na jedną akcję). Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmie jednak Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

W 2018 roku kontynuować będziemy rozwój infrastruktury autostradowej na odcinku zarządzanym przez Grupę poprzez kolejne inwestycje obejmujące modernizację odwodnienia autostrady, budowę kolejnych ekranów akustycznych oraz remont podpór jednego z obiektów mostowych w woj. małopolskim. W ramach prac utrzymaniowych wymieniana będzie nawierzchnia jezdni na ostatnim, 6,1 km odcinku jezdni do Krakowa, oraz na łącznicach węzła Balin.W obszarze dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu nasze działania koncertować będziemy na podnoszeniu jakości usług, m.in. poprzez doskonalenie systemu poboru opłat. Monitorować będziemy także możliwości zaangażowania się
w przedsięwzięcia infrastrukturalne, bądź też ewentualnego udziału kapitałowego w innych projektach koncesyjnych.

udostępnij
do góry