do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.85 zł -2.4% -0.07zł 2024-04-22
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Dobre pierwsze trzy kwartały 2017 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Dobre pierwsze trzy kwartały 2017 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Informacje prasowe 9 Listopada 2017

Większe przychody oraz większy zysk netto w stosunku do ubiegłego roku - w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Grupa Stalexport Autostrady utrzymała trend wzrostowy w zakresie kluczowych wskaźników finansowych.

Jest on wynikiem m.in. zwiększającego się systematycznie natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące około 240,8 mln zł i wypracowała zysk netto w wysokości 123,6 mln zł.
Natężenie ruchu wrosło o 6,5 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku, a średni poziom natężenia ruchu w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 r. wyniósł 43,7 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (6,7 proc.), jak i ciężarowych (5,8 proc.).
Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej miała działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W ciągu trzech kwartałów 2017 roku przychody z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wyniosły 237,8 mln zł i wzrosły o 9,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co spowodowane zostało zarówno wzrostem natężenia ruchu, jak i zmianą wysokości opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych.
Przez dziewięć miesięcy tego roku koncesjonariusz rozwijał sprzedaż elektronicznego poboru opłat A4Go. Prowadzone były ważne inwestycje: rozbudowa węzła Rudno (już zakończona), modernizacja odwodnienia autostrady, wprowadzenie pierwszych elementów systemu zarządzania ruchem oraz prace utrzymaniowe - wymiana nawierzchni fragmentów obu jezdni autostrady.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Stały wzrost ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, który jest dla nas źródłem dodatniej dynamiki wskaźników finansowych, już kilka lat temu spowodował konieczność podjęcia przez nas szeregu przedsięwzięć, których efektem jest szybszy przejazd przez bramki autostradowe. Uruchomiony przez nas, własny elektroniczny pobór opłat A4Go, sprawdza się jako zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy sposób wnoszenia opłaty za przejazd. Do tej pory rozdystrybuowaliśmy ponad 16 tys. urządzeń pokładowych. Tej metodzie płatności dedykowaliśmy specjalnie oznaczone, odrębne pasy ruchu na placach poboru opłat.
W tym roku kontynuujemy wymianę nawierzchni na obu jezdniach autostrady A4 Katowice-Kraków, na odcinkach modernizowanych ok. 10 lat temu. Prace prowadzone są w trybie, który pozwala na minimalizowanie utrudnień w ruchu i zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy. W efekcie remontu wymianie poddane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 60 km.
 

udostępnij
do góry