do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady na plusie w I półroczu 2018 roku

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady na plusie w I półroczu 2018 roku

Informacje prasowe 2 Sierpnia 2018

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady w I połowie 2018 roku utrzymała trend wzrostowy w zakresie kluczowych danych finansowych - zarówno przychodów, jak i wypracowanego zysku netto. W maju akcjonariuszom spółki Stalexport Autostrady S.A wypłacona została dywidenda.

W I półroczu 2018 roku przychody w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wzrosły o 6,5 proc. w stosunku do I półrocza 2017 roku, osiągając poziom 160,2 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 22,4 proc. - do 94 mln zł. EBITDA wyniosła ok. 131,7 mln zł.
Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM).
Wzrost zysku netto to efekt m.in. wzrostu natężenia ruchu o 5,2% proc. w porównaniu do I półrocza 2017 roku, czyli do 43,1 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (5,4 proc.), jak i ciężarowych (4,4 proc.). W związku z powyższym wzrosły także przychody z tytułu poboru opłat do poziomu 158,1 mln zł, to jest o 6,6% proc. więcej niż w I półroczu roku 2017.
W I półroczu 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie ponad 71,7 mln zł, czyli 0,29 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona 18 maja br.
W analizowanym okresie sprawozdawczym zakończono wymianę nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków, kontynuowano również inwestycje związane z modernizacją odwodnienia autostrady w województwie śląskim, realizowano wymianę nawierzchni jezdni na łącznicach węzła Balin w Chrzanowie oraz remont jednego z wiaduktów w Małopolsce i budowę ekranów akustycznych.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Podsumowanie I półrocza 2018 roku nie będzie dla naszych akcjonariuszy zaskoczeniem - na przestrzeni ostatnich lat uzyskujemy w kolejnych okresach rozliczeniowych dobre wyniki.
W perspektywie stale zwiększającego się natężenia ruchu na A4 Katowice-Kraków podjęliśmy szereg działań ukierunkowanych na zwiększenie przepustowości placów poboru opłat. Pomimo wdrożenia dwa lata temu elektronicznego poboru opłat A4Go, który pozwala na dużo szybsze przejazdy przez bramki autostradowe, kontynuujemy prace związane z wdrożeniem innych, bardziej zaawansowanych technicznie systemów poboru opłat.
Nadal podtrzymujemy swoje zainteresowanie i chęć współpracy ze stroną publiczną w zakresie włączenia ww. odcinka autostrady do Krajowego Systemu Elektronicznego Poboru Opłat.
 

udostępnij
do góry