do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.85 zł -2.4% -0.07zł 2024-04-22
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowuje 2013 r.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowuje 2013 r.

Informacje prasowe 10 Marca 2014

Wysoka kapitalizacja, poprawa wyników finansowych, kontynuacja realizacji ważnych inwestycji na koncesyjnym odcinku autostrady A4 - Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała 2013 rok.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. uzyskała w 2013 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 206,5 mln zł (o 11 procent wyższe w porównaniu z rokiem 2012). W skonsolidowanym raporcie rocznym Grupa wykazała zysk netto
w wysokości 62,4 mln zł.

Poprawa wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w 2013 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, to efekt m.in. minimalizacji kosztów ogólnego zarządu spółki, zmniejszenia jej zadłużenia oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży. Znaczący udział w przychodach Grupy Kapitałowej ma działalność związana z zarządzaniem koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W minionym roku przychody spółki z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą wyniosły 202,3 mln zł. Aż 47,5 mln zł z tej kwoty zostało przekazanych stronie publicznej w postaci podatków i innych opłat.

Dla koncesjonariusza autostrady A4 rok 2013 był kolejnym okresem inwestowania w projekty ukierunkowane w zwiększenie komfortu podróżnych, jak również niwelowanie wpływu autostrady na środowisko naturalne. Wartość inwestycji zrealizowanych przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w 2013 roku wyniosła 29 mln zł.

Z uwagi na rosnący poziom ruchu na A4 Katowice-Kraków (w 2013 r. natężenie ruchu wzrosło o 10,5 procent w porównaniu do roku 2012) zarządca A4 realizuje długofalowy program zwiększenia przepustowości placów poboru opłat. Dotychczas place w Mysłowicach i Balicach zostały poszerzone o cztery dodatkowe stanowiska do obsługi kierowców (obecnie jest ich dziewięć w każdym kierunku). Ponadto realizowany jest projekt Wymiany Urządzeń Poboru Opłat, który pozwoli na wprowadzenie nowych, szybszych sposobów wnoszenia opłat, w tym również bez konieczności zatrzymywania pojazdu. Poza realizacją inwestycji ukierunkowanych na szybszą obsługę na bramkach autostradowych, w 2013 roku koncesjonariusz zadbał o komfort mieszkańców osiedli umiejscowionych w niedalekim sąsiedztwie autostrady, budując ekrany akustyczne o łącznej długości 1,5 km.

W minionym roku wynik finansowy Grupy Kapitałowej został odzwierciedlony we wzroście wartości rynkowej Stalexport Autostrady S.A. W 2013 roku kapitalizacja spółki osiągnęła najwyższy poziom od pięciu lat. Od początku do końca ubiegłego roku kurs akcji spółki wzrósł o ponad 80 procent.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Kluczowym projektem Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. pozostaje długoterminowy projekt zarządzania i eksploatacji A4 Katowice-Kraków, który wymaga od nas ponoszenia rozłożonych w czasie nakładów inwestycyjnych. Należy to brać pod uwagę interpretując roczne wyniki spółki prowadzącej taką działalność jak nasza. W kolejnych okresach Grupa bierze pod uwagę możliwość zaangażowania kapitałowego w niektóre z istniejących projektów koncesyjnych w Polsce oraz uczestnictwo w przyszłych przetargach dotyczących infrastruktury drogowej w obszarach, w których Grupa prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkową szansą na rozwój Grupy byłaby prywatyzacja istniejących odcinków dróg w Polsce. Doświadczenia Włoch i Francji w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że jest to instrument pozwalający nie tylko na szybkie zredukowanie części długu publicznego, ale również na przyspieszenie procesu rozbudowy infrastruktury z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i jakości. Jestem przekonany, że tego typu projekty byłyby w obszarze zainteresowań nie tylko naszej spółki, ale i innych podmiotów z branży.

Dodatkowych informacji udzieli:

  • Rafał Czechowski
    Rzecznik Prasowy SAM S.A.
  • e-mail:
  • tel. 601063200
udostępnij
do góry