do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2013 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2013 roku

Informacje prasowe 13 Marca 2014

W 2013 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 31.645 pojazdów i był o 10,5% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2012 (28.630 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2013 roku wyniosły 202.251 tys. PLN netto, co stanowiło wzrost o 13,1% w stosunku do roku 2012 (178.826 tys. PLN netto).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 23.979 pojazdów w 2012 roku do 26.596 pojazdów w 2013 roku (wzrost o 10,9%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2013 roku wyniosły 140.012 tys. PLN netto, czyli wzrosły o 15,5% w stosunku do 2012 roku (121.262 tys. PLN netto). Większa dynamika wzrostu przychodów z opłat w stosunku do wzrostu średnio dobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie z dwóch powodów tj.: (i) wyższej stawki za przejazd tej kategorii pojazdów (w dwóch pierwszych miesiącach roku 2012 obowiązywała niższa stawka opłat za przejazd) oraz (ii) zmiany w metodzie rozpoznania przychodów w okresie (w 2012 roku cześć ruchu częstych użytkowników, tj. wykupujących abonamenty, była rozpoznana jako przychód w momencie sprzedaży abonamentów, czyli jeszcze w roku 2011, co miało wpływ na wielkość rozpoznanych przychodów w roku 2012, natomiast w 2013 roku całość ruchu częstych użytkowników została rozpoznana jako przychód okresu).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 8,6%, tj. z 4.651 pojazdów w 2012 roku do 5.050 pojazdów w 2013 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2013 roku wyniosły 62.239 tys. PLN netto, czyli wzrosły o 8,1% w stosunku do 2012 roku (57.565 tys. PLN netto). Niewielka różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat) oraz faktu, iż rok 2012 był rokiem przestępnym (1 dzień przychodów więcej).

udostępnij
do góry