Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 16.03 2017

  Raport nr 8 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego...

  W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 13 kwietnia 2017 roku , Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: a)    ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego...

 • 03.03 2017

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W ciągu 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (292.853 tys. PLN) wyższe o 12% niż w 2015 roku (262.508 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad w tym z tytułu...

 • 03.03 2017

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W 2016 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 40.683 pojazdy i był o 10,2% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2015 (36.910 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2016 roku wyniosły 287.915...