Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 23.05 2016

  Raport nr 8 - Uchwała jedynego wspólnika Stalexport...

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że Stalexport Autostrady S.A., działając jako jedyny wspólnik Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu...

 • 06.05 2016

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W I kwartale 2016 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 35.946 pojazdów i był o 11,6% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale 2015 roku (32.220 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I...

 • 06.05 2016

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W I kwartale 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (65.036 tys. PLN) wyższe o 19,9% niż w I kwartale 2015 roku (54.263 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad...