Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 09.11 2015

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (195.071 tys. PLN) wyższe o 16,9% niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku (166.867 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z...

 • 09.11 2015

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 37.019 pojazdów i był o 8,1% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2014 (34.231 pojazdów)....

 • 06.11 2015

  Raport skonsolidowany III kwartały 2015

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowano skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za III kwartały 2015. Raport ten znajduje się w zakładce "Relacje inwestorskie/ Raporty" - link