Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 05.02 2016

  Raport nr 2 - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę...

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2016 roku Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z...

 • 21.01 2016

  Raport nr 1 - Terminy przekazywania raportów okresowych w...

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

 • 16.12 2015

  Raport nr 10 - Wypowiedzenie umowy z animatorem emitenta.

  W nawiązaniu do raportu numer 98/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wypowiedział - ze skutkiem na 31 grudnia 2015 roku – umowę zawartą w dniu 26 września 2006 roku z...