Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 03.12 2014

  Raport nr 15 - Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o....

  W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach: 34/2004 i 35/2004 (z 24 maja 2004 roku), 37/2004 (z 1 czerwca 2004 roku) oraz 77/2004 (z 15 listopada 2004 roku) w sprawie upadłości Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach...

 • 07.11 2014

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 8,5% niż w trzech pierwszych kwartałach 2013 roku, głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji...

 • 07.11 2014

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 34.231 pojazdów i był o 8,0% wyższy niż ruch odnotowany w trzech pierwszych kwartałach 2013 roku (31.690...