Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 21.04 2017

  Raport nr 13 - Liczba akcji objętych dywidendą

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku, zgodnie z cyklem rozrachunkowym obowiązującym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,...

 • 19.04 2017

  Raport nr 12 - Zbycie akcji własnych

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku Emitent zawarł transakcję zbycia 9.624 (słownie: dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech)...

 • 13.04 2017

  Raport nr 11 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej...

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 13 kwietnia 2017 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali...