Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 22.07 2015

  Raport nr 9 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego...

  W nawiązaniu do Raportu nr 1/2015 (z dnia 28 stycznia 2015 roku) w sprawie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2015 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że skonsolidowany raport półroczny za...

 • 16.06 2015

  Raport nr 8 - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2015 roku Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależna od Stalexport Autoroute S.à r.l. z...

 • 21.05 2015

  Raport nr 7 - Altus TFI S.A. - zawiadomienie o zmniejszeniu...

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2015 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Stalexport...