Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 08.03 2018

  Raport nr 10 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego...

  W związku ze zwołaniem na dzień 4 kwietnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: a)    ogłoszenia o...

 • 02.03 2018

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (318.831 tys. PLN) wyższe o 8,9% niż w 2016 roku (292.853 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 9,0%), w tym z...

 • 02.03 2018

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W 2017 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.062 pojazdów i był o 5,9% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2016 (40.680 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2017 roku wyniosły 314.628...