Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 26.05 2017

  Raport nr 16 - Uchwała jedynego wspólnika Stalexport...

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Stalexport Autostrady S.A. lub Emitent) informuje, że Emitent - działając jako jedyny wspólnik Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Stalexport...

 • 10.05 2017

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady...

  W I kwartale 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (70.360 tys. PLN) wyższe o 8,2% niż w I kwartale 2016 roku (65.036 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost...

 • 10.05 2017

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na...

  W I kwartale 2017 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 38.810 pojazdów i był o 8,0% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale 2016 roku (35.946 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I...