Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 18.06 2014

  Raport nr 10 Zmiana Agenta i Agenta Zabezpieczeń dla umowy...

  W nawiązaniu do informacji podanych w raportach bieżących nr 58/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, nr 14/2006 z dnia 23 grudnia 2006 roku, nr 17 z dnia 2 grudnia 2011 roku, oraz w związku z podjęciem czynności prawnych związanych ze zmianą...

 • 03.06 2014

  Raport nr 9 Rejestracja połączenia Stalexport Autostrady...

  Zarząd Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Spółka Przejmująca ) informuje, że w dniu 2 czerwca 2014 roku otrzymał postanowienie Sadu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 30...

 • 02.06 2014

  Raport nr 8 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego...

  W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na 23 lipca 2014 roku, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: a) ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, b)...