Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 06.03 2015

  Raport Roczny 2014 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Raport Roczny Stalexport Autostrady S.A. i Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2014. Raporty te znajdują się w zakładce "Relacje inwestorskie / Raporty ( tu )

 • 06.03 2015

  Raport nr 4 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego...

  W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na 2 kwietnia 2015 roku, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: a) ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, b)...

 • 04.03 2015

  Raport nr 3 - Dot. umowy kredytowej zawartej przez spółkę...

  Dot. umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawca) oraz umowy zastawu na rachunku z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l (jak zastawca); dalej łącznie:...