Najwyższy standard usług na rynku autostradowym

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. 

KATOWICEWynajem powierzchni biurowych

Oferujemy powierzchnie biurowe przygotowane do zasiedlenia  lub do adaptacji do własnych potrzeb od 20 m2 do 1000 m2 . 

WYDARZENIA

 • 06.02 2015

  Raport nr 2 - Dot. umowy kredytowej zawartej przez spółkę...

  Dot. umowy kredytowej zawartej przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM S.A.”) z siedzibą w Mysłowicach (jest to spółka w 100% zależna od Stalexport Autoroute S.a.r.l., która z kolei jest spółką w 100% zależną od...

 • 28.01 2015

  Raport nr 1 - Terminy przekazywania raportów okresowych w...

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

 • 03.12 2014

  Raport nr 15 - Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o....

  W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach: 34/2004 i 35/2004 (z 24 maja 2004 roku), 37/2004 (z 1 czerwca 2004 roku) oraz 77/2004 (z 15 listopada 2004 roku) w sprawie upadłości Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach...