do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Zawarcie Umowy o Wyrażeniu Zgody z bankami finansującymi projekt A4

Zawarcie Umowy o Wyrażeniu Zgody z bankami finansującymi projekt A4

Informacje prasowe 9 Czerwca 2011

W dniu 8 czerwca 2011 roku Grupa podpisała z konsorcjum banków finansujących projekt A4 Umowę o Wyrażeniu Zgody (Consent and Waiver Letter) związaną z planowanym podniesieniem kapitału zakładowego Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej „SAM”). Jednym z zabezpieczeń udzielonego nam finansowania jest zastaw ustanowiony na akcjach spółki celowej. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane w tego typu umowach - mówi Mariusz Serwa, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Jest więc zrozumiałe, że w celu utrzymania ustalonego wcześniej poziomu zabezpieczeń, w umowie kredytowej banki zastrzegły sobie prawo do wyrażenia zgody na ewentualne podniesienie kapitału zakładowego SAM w celu posiadania możliwości ustanowienia zastawu na wszystkich nowo emitowanych akcjach spółki powołanej do realizacji tego projektu.

Obowiązująca Umowa Koncesyjna daje Stalexport Autostrady S.A. prawo do konwersji na akcje SAM nierozliczonej jeszcze wierzytelności związanej z poniesionymi przed laty przez Spółkę nakładami na dostosowanie koncesyjnego odcinka autostrady do poboru opłat (Umowa o Zwrot Nakładów Etapu I). Biorąc pod uwagę strukturę finansowania projektu A4, zasoby naszej Spółki, a także efektywną alokację środków powierzonych nam przez akcjonariuszy postanowiliśmy skorzystać z zawartej w Umowie Koncesyjnej opcji podniesienia kapitału SAM - wyjaśnia Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrady S.A. Podpisana w dniu wczorajszym z bankami Umowa stanowi jeden z pierwszych kroków prowadzących do tego celu. Pomimo zawartych w niej pewnych ograniczeń i nałożenia na Spółkę obowiązków informacyjnych będziemy mieli swobodę dokonywania czynności związanych z prowadzoną przez nas działalnością bieżącą. Co szczególnie ważne i warte podkreślenia, działania te nie wpłyną negatywnie na możliwość efektywnego uczestniczenia Grupy w nowych projektach autostradowych będących w kręgu naszych zainteresowań.

Maksymalny czas obowiązywania zapisów Umowy o Wyrażeniu Zgody to 18 miesięcy, które obejmują: (i) czas niezbędny do efektywnego podniesienia kapitału w SAM i ustanowienie zabezpieczeń na nowo wyemitowanych akcjach (maksymalnie 6 miesięcy); oraz (ii) okres, w którym wspomniane zabezpieczenia mogłyby zostać wzruszone (12 miesięcy, zgodnie z art. 130 pkt 1 Prawo upadłościowe i naprawcze).

udostępnij
do góry