do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Poziom ruchu w II kwartale 2011: systematyczny wzrost ADT na autostradzie A4 Katowice-Kraków

Poziom ruchu w II kwartale 2011: systematyczny wzrost ADT na autostradzie A4 Katowice-Kraków

Informacje prasowe 3 Sierpnia 2011

Na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków utrzymuje się wysoka dynamika Średniego Dobowego Ruchu (ADT): w II kwartale 2011 roku wyniósł on 32.071 i był o 8,6% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (29.520 w II kwartale 2010).

Podobnie jak to miało miejsce w I kwartale 2011, wzrost ten w stanowił w części efekt utrzymującej się dynamiki ruchu samochodów ciężarowych obejmujących pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony. W tej kategorii w II kwartale 2011 odnotowano 14,3% wzrost do poziomu 7.677 pojazdów (6.714 w II kwartale 2010). W tym samym okresie średni ruch samochodów osobowych zwiększył się do 24.394, tj. o 7,0% (22.806 w II kwartale 2010).

W efekcie opisanej powyżej dynamiki ruchu odnotowanej w II kwartale, poziom ADT liczony od początku 2011 roku był o 8,2% wyższy niż w I półroczu 2010. Jest jednak mało prawdopodobne, iż w kolejnych okresach będzie możliwe utrzymanie dynamiki ADT na tym samym poziomie. Wynika to faktu rozpoczęcia od dnia 1 lipca 2011 roku rzeczywistego poboru opłat za przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie większej niż 12 ton, które do tej pory - na podstawie ważnej karty opłaty drogowej (winiety) - korzystały ze zwolnienia z opłaty za przejazd odcinkami koncesyjnymi. W tej podgrupie pojazdów ciężarowych, w lipcu 2011 odnotowany został spadek poziomu ruchu na koncesyjnym odcinku A4.

Spadek ruchu po wprowadzeniu rzeczywistego poboru opłat jest rzeczą naturalną. Po przeanalizowaniu łącznych kosztów przejazdu (paliwo, czas, etc) po różnych kategoriach dróg, w dłuższym okresie czasu większa część użytkowników wraca do korzystania z naszej autostrady jako szybszej, bezpieczniejszej i przede wszystkim bardziej ekonomicznej formy podróży niż drogi alternatywne - komentuje Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Zarządu Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna. Należy jednak zaznaczyć, że po zmianie przepisów przychody Grupy z tytułu przejazdu samochodów ciężarowych pozostały na niezmienionym poziomie, a nawet nieznacznie wzrosły, z racji innego sposobu płatności za przejazd naszą autostradą.

udostępnij
do góry