do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Średnio Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2013 roku

Średnio Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2013 roku

Informacje prasowe 24 Maja 2013

W I kwartale 2013 średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 27.027 pojazdów i był o 5,5% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2012 (25.620 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2013 wyniosły 42.677 tys. PLN netto co stanowiło wzrost o 14,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 (37.271 tys. PLN netto).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 21.330 pojazdów w I kwartale 2012 roku do 22.686 pojazdów w I kwartale 2013 roku (wzrost o 6,4%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I kwartale 2013 roku wyniosły 29.421 tys. PLN netto czyli wzrosły o 22,8% w stosunku do I kwartału 2012 roku (23.967 tys. PLN netto). Większa dynamika wzrostu przychodów z opłat w stosunku do wzrostu średnio dobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie z dwóch powodów tj.: i) wyższej stawki za przejazd tej kategorii pojazdów (w dwóch pierwszych miesiącach I kwartału 2012 obowiązywała niższa stawka opłat za przejazd) oraz ii) zmiany w metodzie rozpoznania przychodów w okresie (w I kwartale 2012 roku cześć ruchu częstych użytkowników (tj. wykupujących abonamenty) była rozpoznana jako przychód w momencie sprzedaży abonamentów czyli jeszcze w roku 2011, co miało wpływ na wielkość rozpoznanych przychodów w roku 2012, natomiast w I kwartale 2013 roku całość ruchu częstych użytkowników została rozpoznana jako przychód okresu) W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów osobowych to skutek docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady oraz skrócenia czasu podróży po zakończeniu remontów.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł mniej niż w przypadku pojazdów osobowych   o ok.  1,2% tj. z 4.290 pojazdów w I kwartale 2012 roku do 4.340 pojazdów w I kwartale 2013 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I kwartale 2013 roku wyniosły 13.256 tys. PLN netto czyli spadły o 0,4% w stosunku do I kwartału 2012 roku (13.304 tys. PLN netto). Niewielka różnica pomiędzy dynamiką spadku przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat) oraz faktu, iż rok 2012 był rokiem przestępnym (1 dzień przychodów więcej). Zdaniem Zarządu niewielki przyrost ruchu pojazdów ciężarowych pozostaje w związku z aktualną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw.

udostępnij
do góry