do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Spotkanie z analitykami giełdowymi- Warszawa 10.03.2011 r.

Spotkanie z analitykami giełdowymi- Warszawa 10.03.2011 r.

Informacje prasowe 10 Marca 2011

Spotkanie z analitykami giełdowymi po ogłoszeniu wyników finansowych Stalexport Autostrady S.A. za 2010 rok

W dniu 10 marca 2011 roku Zarząd Spółki Stalexport Autostrady S.A. spotkał się z analitykami giełdowymi i dziennikarzami. Podczas prezentacji Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Spółki, podkreślił fakt osiągnięcia przez Grupę bardzo dobrych wyników finansowych. Jako przykład podał dynamikę przychodów ze sprzedaży (wzrost o ponad 19% w odniesieniu do roku minionego) oraz zysk netto w wysokości 14,5 mln zł, który był prawie dwukrotnie wyższy niż odnotowany w roku 2009. Zarząd Spółki zwrócił również uwagę na istotną zmianę stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości. Zastosowanie przez Grupę Stalexport Autostrady, począwszy od roku 2010, interpretacji KIMSF 12 (IFRIC 12) miało znaczący wpływ na prezentacyjną stronę sprawozdań finansowych. W szczególności wpłynęło na retrospektywne obniżenie kapitału własnego oraz reklasyfikację rzeczowych aktywów trwałych jako wartości niematerialnych i prawnych oraz rozłożenie w czasie wyników projektu w trakcie okresu koncesyjnego (ujęcie w wynikach bieżących amortyzacji zarówno poniesionych, jak i przyszłych nakładów inwestycyjnych).
W celu umożliwienia dystrybucji przyszłych zysków pomiędzy akcjonariuszy Stalexport Autostrady SA, na wspomnianym spotkaniu Zarząd Spółki przedstawił propozycję obniżenia wartości nominalnej jednej akcji z 2 złotych do 75 groszy. Umożliwi to rozliczenie wykazywanych w dalszym ciągu w bilansie wysokich niepokrytych strat z lat ubiegłych, które stanowią skutek działalności w sektorze stalowym. Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Zarządu Stalexport Autostrady SA, podkreślił, iż dzięki temu ostatecznie zakończony zostanie ten rozdział historii Spółki. Decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2011 roku.
Podczas spotkania Zarząd Stalexport Autostrady SA wyraził również zainteresowanie udziałem w przyszłych projektach autostradowych, organizowanych w formule PPP. W szczególności dotyczy to planowanej budowy i eksploatacji autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice oraz autostrady A2 Warszawa-Kukuryki. Emil Wąsacz podkreślił jednak, iż sukces projektów PPP zależy od warunków finansowych i biznesowych zdefiniowanych przez stronę publiczną. W przypadku przeniesienia na stronę prywatną wszystkich ryzyk związanych z danym projektem nie będzie możliwe znalezienie wymaganych źródeł finansowania, a tym samym ich fizyczna realizacja. W trakcie prezentacji Zarząd Stalexport Autostrady S.A. zwrócił również uwagę na alternatywną możliwość pozyskania dodatkowych środków dla budżetu państwa, tj. odpłatne przekazanie prywatnym podmiotom w zarządzanie zarówno istniejących odcinków autostrad, jak i tych budowanych obecnie w tradycyjnej formule. Opierając się na doświadczeniach innych krajów Unii Europejskiej (Francja, Włochy, Hiszpania) mogłoby to skutkować wpływami do budżetu rzędu 12 mld PLN. Biorąc pod uwagę stan finansów publicznych rozwiązanie takie stanowi interesującą, ale przede wszystkim relatywnie łatwą do realizacji, możliwość poprawy stanu finansów publicznych.
Materiał omawiany przez Zarząd Stalexport Autostrady SA na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami znajdą Państwo w dziale „prezentacje”.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Prezentacja - spotkanie z inwestorami w Warszawie w dn. 10.03.2011 r. 23.10.2018 2.74MB Plik: Prezentacja - spotkanie z inwestorami w Warszawie w dn. 10.03.2011 r.

udostępnij
do góry