do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Podsumowanie trzech kwartałów 2020 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie trzech kwartałów 2020 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Informacje prasowe 6 Listopada 2020

Przez pierwszych dziewięć miesięcy 2020 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, wypracowała przychody ze sprzedaży mniejsze o ok. 19 proc. - na poziomie 215,8 mln zł. Obserwowany spadek przychodów wynika ze spadku natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w konsekwencji ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, o czym Grupa informuje w specjalnych cotygodniowych raportach bieżących.

Osiągnięto zysk netto na poziomie 88,1 mln zł, o ok. 88,2 proc. wyższym niż w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Wzrost zysku netto w stosunku do roku 2019 związany jest przede wszystkim ze  spadkiem o 53,6 proc. kosztów ogólnego zarządu głównie w efekcie niższej kwoty płatności na rzecz Skarbu Państwa tj. 14,9 mln zł w III kwartach roku 2020 w stosunku do 88,8 mln zł w analogicznym okresie roku 2019.  Różnica w płatnościach na rzecz Skarbu Państwa jest wynikiem zarówno mniejszej podstawy wyliczenia tych płatności w okresie bieżącym, w konsekwencji wpływu koronawirusa na działalność Grupy, jak i zmiany momentu kalkulacji tych płatności z 31 marca oraz 30 września w latach ubiegłych na 30 czerwca oraz 31 grudnia w roku bieżącym.

Natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków zmniejszyło się o ok. 19,4 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku i wyniosło średnio ok. 37,4 tys. pojazdów na dobę. Spadek odnotowano zarówno w przypadku samochodów osobowych (21,1 proc.), jak i ciężarowych (10,1 proc.).

Przychody z tytułu poboru opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 wyniosły 212,8 mln zł i zmniejszyły się o 19,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, za sprawą wspomnianej pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń.

W analizowanym okresie sprawozdawczym kontynuowano działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. W ostatnich miesiącach prowadzono prace związane z uruchomieniem płatności za przejazd opartej na odczycie tablicy rejestracyjnej, czyli tzw. videotollingu również dla posiadaczy aplikacji SkyCash, co nastąpiło 1 lipca br., oraz nowego serwisu internetowego dla użytkowników elektronicznego poboru opłat A4Go. Wraz z oddaniem do dyspozycji kierowców 23 czerwca br. nowego portalu www.a4go.pl formuła korzystania z A4Go poszerzona została o opcję post-paid.

W ostatnich miesiącach kontynuowana była wymiana nawierzchni jezdni autostrady, modernizacja odwodnienia oraz obiektów mostowych i przepustów autostradowych.

 

udostępnij
do góry