do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za I kwartał 2011 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za I kwartał 2011 roku

Informacje prasowe 12 Maja 2011

W I kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 39.046 tys. PLN i były o ponad 11% wyższe niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Stanowi to przede wszystkim efekt wzrostu Średniego Dobowego Ruchu (ADT) o 7,7%, a również zwiększenia od dnia 1 lipca 2010 roku stawki za przejazd „pojazdów winietowych” i większej sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków.

Pomimo dobrej dynamiki sprzedaży, w I kwartale 2011 roku Grupa wykazała stratę netto na poziomie 5.220 tys. PLN, tymczasem w analogicznym okresie rok wcześniej jej działalność przyniosła akcjonariuszom zysk netto (2.315 tys. PLN). Sytuacja ta stanowiła konsekwencję jednorazowego negatywnego zdarzenia związanego z prowadzoną wcześniej przez Grupę działalnością handlową, tj. odrzuceniu przez Naczelny Sąd Administracyjny złożonej przez Grupę skargi na decyzję Naczelnika I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. W efekcie Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość należności z tytułu podatków od towarów i usług w wysokości 6.894 tys. PLN, który pomniejszył wynik netto wykazany w I kwartale 2011.

Prowadzona przed laty działalność handlowa do tej pory głównie pozytywnie wpływała na bieżące wyniki Grupy dzięki odzyskiwaniu historycznych należności objętych wcześniej odpisami. Niestety w ostatnim kwartale zmaterializowało się ryzyko podatkowe związane z tamtym okresem - komentuje Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrady.

Analizując wyniki Grupy w I kwartale 2011 warto również zwrócić uwagę na koszt odsetek, których wartość była o 3.380 tys. PLN wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stanowiło to konsekwencję zaciągnięcia w III kwartale 2010 roku ostatniej transzy kredytu (210.000 tys. PLN) na realizację inwestycji realizowanych na koncesyjnym odcinku autostrady A4.

Raport skonsolidowany 1Q 2011 

udostępnij
do góry