do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Jednomyślna decyzja Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

Jednomyślna decyzja Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

Informacje prasowe 5 Kwietnia 2011

Na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. akcjonariusze jednomyślnie przyjęli uchwałę dotyczącą obniżenia wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki. W rezultacie wspomnianej uchwały Walne Zgromadzenie, również jednogłośnie, zdecydowało o jednoczesnym pokryciu w całej wysokości strat z lat ubiegłych poprzez wykorzystanie kwoty powstałej dzięki obniżeniu wartości nominalnej jednej akcji Spółki z 2,00 złotych do 75 groszy, a także wykorzystaniu do tego celu całej kwoty „Korekty z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego” oraz części z kapitału zapasowego.

„Przyjęcie tej uchwały pozwala nam definitywnie zamknąć okres historii Spółki związany z działalnością ‘stalową’, która ostatecznie przyniosła Stalexport Autostrady kilkaset milionów złotych strat” - mówił Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Spółki, i dodaje: „Dzięki temu pozbywamy się kagańca przeszłości i otwieramy sobie drogę do efektywnego sterowania polityką dywidendy w najbliższych latach”.

Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A., Dyrektor Generalny, podziękował akcjonariuszom za wynik głosowania: „Chcę podziękować za jednomyślne podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Zdajemy sobie sprawę, że jest to uchwała mogąca budzić różne emocje. Jednogłośne podjęcie tej uchwały oznacza jednak, że akcjonariusze w pełni popierają działania Zarządu zmierzające do uporządkowania struktury kapitałowej”.

udostępnij
do góry