do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała rok 2015

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała rok 2015

Informacje prasowe 9 Marca 2016

Ubiegłoroczny wzrost natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków do 37 tysięcy pojazdów na dobę, to dla Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady nie tylko źródło dobrych wyników finansowych, ale i przesłanka do dalszego zwiększania przepustowości placów poboru opłat. Po uruchomieniu nowych sposobów wnoszenia opłat za przejazd, koncesjonariusz planuje kolejne inwestycje, w tym również w obszarze placów poboru opłat, które mają poprawić komfort podróżowania zarządzanym przez niego odcinkiem autostrady A4.

W minionym roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące ponad 262,5 mln zł (o ok. 18 proc. wyższe niż w roku 2014). oraz zysk netto w wysokości 119,4 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 82 proc. w stosunku do roku 2014. EBITDA wyniosła ok. 216,5 mln zł.

Znaczna poprawa przychodów Grupy Kapitałowej, w porównaniu z 2014 rokiem, jest efektem m.in. wprowadzonej 1 marca 2015 r. zmiany stawek za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków oraz wzrostu poziomu ruchu o 8,6 proc. w porównaniu roku 2014, czyli do prawie 37 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (8,5 proc.), jak i ciężarowych (9,1 proc.).

W 2015 roku Grupa odnotowała niższe o ponad 6 mln zł koszty finansowe związane ze spadkiem poziomu zobowiązań o ok. 60 mln zł, w tym przede wszystkim zobowiązań z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego na realizację projektu autostrady płatnej A4 na odcinku Katowice-Kraków.

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W ubiegłym roku przychody z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wyniosły 257,7 mln zł.
Podatek dochodowy należny stronie publicznej wyniósł ok. 24 mln zł. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przychody z poboru opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 są opodatkowane 23% stawką VAT. W 2015 r. wartość VAT należnego Skarbowi Państwa w odniesieniu do tej kategorii przychodów wyniosła 59,3 mln zł.
Dla koncesjonariusza autostrady A4 rok 2015 był czasem intensywnych prac w zakresie projektu zwiększenia przepustowości placów poboru opłat. Kosztem ok. 25 mln zł zakończyły się wymiana urządzeń poboru opłat oraz wymiana kabin inkasentów na bramkach autostradowych. Dzięki temu uruchomiono nowe sposoby wnoszenia opłat za przejazd, tj. przy użyciu kart flotowych, paliwowych i przeznaczonych dla częstych użytkowników autostrady kart zbliżeniowych kartA4. W 2015 roku rozpoczęły się również inne ważne inwestycje, takie jak: rozbudowa dwóch węzłów autostradowych - w Mysłowicach i w Balicach oraz budowa kolejnych ekranów akustycznych.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Rok 2015 był stabilnym i stosunkowo spokojnym okresem w działalności Stalexport Autostrady S.A.
W obszarze działalności autostradowej - w 2015 roku zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji związanych ze zwiększeniem przepustowości placów poboru opłat.
Z uwagi na znaczny wzrost natężenia ruchu na przestrzeni 2015 roku oraz prognozowany jego wzrost w kolejnych latach, analizujemy potencjalne możliwości dalszego zwiększenia przepustowości placów poboru opłat, a w szczególności - uruchomienia elektronicznego systemu poboru opłat, pozwalającego na przejazd przez bramki w trybie stop & go oraz slow & go.
W 2016 roku planujemy m.in. wymianę nawierzchni na obu jezdniach autostrady na odcinkach o łącznej długości ok. 60 km, modernizowanych ok. 10 lat temu. Zapewniam, że wspólnie z wykonawcą robót dołożymy wszelkich starań, by remont był jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Na pewno zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla każdego kierunku.
Jesteśmy zainteresowani poszerzaniem działalności autostradowej o nowe przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bierzemy pod uwagę także zaangażowanie kapitałowe w istniejące projekty koncesyjne, o ile pojawi się taka możliwość.

udostępnij
do góry